Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
111 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Sách giấy: 133.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
111 Lượt xem
Sách giấy: 133.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch: NXB Xây dựng
  • Số trang: 196 trang
  • Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
  • Năm xuất bản: 2017
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy;
  • ISBN:
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng

Mục lục ở đây

MỤC LỤC

 

Thuyết minh và hướng dẫn định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng                   

PHẦN I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông

Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông

11.10000 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 bê tông                                        

11.11000 Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30                    

11.11100 Độ sụt 2 ÷ 4 cm                                                                                         

11.11200 Độ sụt 6 ÷ 8 cm                                                                                         

11.11300 Độ sụt 14 ÷ 17 cm                                                                                    

11.12000 Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40                     

11.12100 Độ sụt 2 ÷ 4 cm                                                                                         

11.12200 Độ sụt 6 ÷ 8 cm                                                                                      

11.12300 Độ sụt 14 ÷ 17 cm                                                                                  

Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác                                                      

11.21000 Định mức cấp phối vật liệu cho 1m 3 vữa bê tông đặc biệt                 

Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông          

11.30000 Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ                                  

11.31000 Định mức vật liệu ván khuôn gỗ                                                             

11.32000 Định mức vật liệu ván khuôn kim loại                                                   

11.33000 Định mức vật liệu ván khuôn ván ép định hình                                      

11.34000 Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim                             

11.35000 Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa                                                

11.40000 Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn                       

11.41000 Định mức vật liệu ván khuôn gỗ                                                             

11.50000 Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác  

11.51000 Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu  

11.52000 Định mức vật liệu làm cầu công tác  

Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện

Định mức cấp phối

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.