Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công tác sử dụng vật liệu xây không nung (QĐ 1264/QĐ -BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng BXD)

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
85 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 10.500đ/tháng Thuê
Sách giấy: 70.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công tác sử dụng vật liệu xây không nung (QĐ 1264/QĐ -BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng BXD)

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
85 Lượt xem
Ebook: 10.500đ/tháng Thuê
Sách giấy: 70.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 84 trang
  • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
  • Năm xuất bản: 2018
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2488-2
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công tác sử dụng vật liệu xây không nung (QĐ 1264/QĐ -BXD ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng BXD)

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) công tác sử dụng vật liệu xây không nung là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 xây tường gạch, 1m2 trát tường,v.v..từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...)

Mục lục ở đây

MỤC LỤC

 

 

Mã hiệu

Nội dung công việc

Trang

 

Quyết định Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây dựng không nung

3

 

Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng

5

 

CHƯƠNG V. CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

 

AE.81000

Xây gạch bê tông

9

AE.84000

Xây gạch silicát

23

AE.85000

Xây gạch bê tông khí chưng áp (ACC) bằng vữa xây bê tông nhẹ

24

AE.88100

Xây gạch bê tông khí chưng áp (ACC) xây bằng vữa thông thường

44

AE.89100

Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ

64

AE.89500

Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường

71

 

CHƯƠNG X. CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

 

AK.21300

Trát tường xây gạch không nung bằng vữa trát bê tông nhẹ

78

AK.21500

Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường

79

 

CHƯƠNG XI. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

 

AL.26100

Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt

80

AL.52910

Căng lưới thép gia cố tường gạch không nung

80

AL.52920­

Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung

81

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.