Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
115 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 74.700đ/tháng Thuê
Sách giấy: 498.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
115 Lượt xem
Ebook: 74.700đ/tháng Thuê
Sách giấy: 498.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 800 trang
  • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
  • Năm xuất bản: 2017
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2117-1
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phan xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành mét đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).

 

Mục lục ở đây

 

Mã hiệu

Nội dung

Trang

 

Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dù toán xây dùng công trình - Phần xây dựng

3

 

Văn bản số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Bổ sung)

5

 

Văn bản số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

7

 

Văn bản số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

9

 

Văn bản số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

11

 

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng

13

 

Bảng phân loại

15

 

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

22

 

Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát

34

 

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

130

 

Chương IV: Công tác làm đường

197

 

 

 

 

 

Chương V: Công tác xây gạch đá

256

 

 

 

 

Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ

334

 

 

 

 

Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

522

 

Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

568

 

 

 

Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

574

 

Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

616

 

 

 

Chương XI: Các công tác khác

701

 

 

 

Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô

763

 

.

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.