Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Tác giả

Bộ Xây dựng
4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
457 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 20.250đ/tháng Thuê
Sách giấy: 135.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Tác giả

Bộ Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
4 Lượt mua
457 Lượt xem
Ebook: 20.250đ/tháng Thuê
Sách giấy: 135.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • ISBN Điện tử 978-604-82-3490-4
 • Số trang: 184 trang
 • Khổ sách: 21x31
 • Năm xuất bản: 2020
 • Quốc gia: Việt Nam
 • Loại sách: Sách giấy; Ebook
 • ISBN: 978-604-82-3085-2
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Định mức dự toán Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ (Ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng )

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

 1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa ký kết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.
 2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đã sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này đề cập nhật giá gói thầu xây dựng.

 1. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

 

Mục lục ở đây

 

trang

Chương I: Lắp đặt máy công cụ và máy gia công kim loại khác

7

Chương II:  Lắp đặt máy và thiết bị nâng chuyển

9

Chương III: Lắp đặt máy nghiền, sàng, cấp liệu

18

Chương IV: Lắp đặt lò và thiết bị trao đổi nhiệt

27

Chương V: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khí

46

Chương VI: Lắp đặt thiết bị lọc bụi và ông khói

53

Chương VII: Lắp đặt thiết bị cân, đóng bao và xếp bao

61

Chương VIII: Lắp đặt thiết bị trộn khuấy, đùn ép liệu & gạt, đảo, đánh đống

66

Chương IX: Lắp đặt thiết bị bunke, bình bể và thiết bị sản xuất khí

72

Chương X: Lắp đặt Turbin

78

Chương XI: Lắp đặt máy phát điện và thiết bị điện

85

Chương XII: Lắp đặt thiết bị van

95

Chương XIII: Lắp đặt thiết bị phân ly, ly tâm và tạo hình

102

Chương XIV: Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ

107

Chương XV: Lắp đặt thiết bị đo lường và điều khiển

127

Chương XVI: Lắp đặt máy và thiết bị chế biến

132

Chương XVII: Gia công & lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn

143

Chương XVIII: Công tác khác

164

Phụ lục

164

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.