Định dạng:
12

26 Giáo trình trong chủ đề

Định mức dự toán xây dựng công trình
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 662
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 445.000 vnđ

Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 294
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 207.000 vnđ

Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 135.000 vnđ

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 150
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 112.000 vnđ

Định mức sử dụng vật liệu xây dựng (Ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 184
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 136.000 vnđ

Định mức dự toán XDCT - phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng (QĐ 1149/QĐ-BXD ngày 9/11/2017 Bộ trưởng BXD)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
 • Số trang: 168
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 117.000 vnđ

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (Công bố kèm theo QĐ số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của BXD)
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 196
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 133.000 vnđ

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp (QĐ 4970/QĐ-BCT 21/12/2016)
 • Tác giả: Tạ Hải Phong (hệ thống)
 • Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 113.000 vnđ

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng - QĐ 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/16
 • Tác giả: Bộ Xây dựng
 • Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
 • Số trang: 138
 • Năm xuất bản: 2017

Giá bán: 99.000 vnđ

12
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.