Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)
4.5
1790
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
183.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
29.000₫
Thành tiền 183.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2019
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
347
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3023-4
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3530-7

Định giá trong xây dựng là công việc chuyên sâu về xác định giá trong các hoạt động đầu tư xây dựng. Nội dung cuốn tài liệu "Định giá xây dựng theo   cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)" đề cập tới: Các khái niệm giá xây dựng công trình; đặc điểm của thị trường xây dựng, sản phẩm xây dựng tác động đến giá xây dựng; hướng dẫn cụ thể các nội dung thuộc về giá xây dựng và các dữ liệu hình thành giá xây dựng; vai trò của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn  và nhà thầu xây dựng trong định giá xây  dựng...

Tài liệu "Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)" giúp người đọc thực hiện được các công việc cụ thể như: Lập, thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng; xác định được suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng; xác định giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công; xác định dự toán xây dựng, dự toán xây dựng điều chỉnh, dự toán gói thầu xây dựng, dự toán chi phí xây dựng; xác định được giá dự thầu và các đề xuất tài chính trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu; xác định các loại giá trong hợp đồng xây dựng; thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng và thanh quyết toán vốn đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra, người đọc còn biết cách kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, biết quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình; biết xác định giá trị tài sản bàn giao đưa vào sử dụng; biết xác định hiệu quả đầu tư của dự án cũng như các công việc khác liên quan đến định giá xây dựng.

Cuốn tài liệu này được nhóm tác giả biên soạn dựa trên quan điểm đổi mới quản lý định mức và giá xây dựng theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Nội dung và số liệu viện dẫn theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (14/8/2019) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất