Đánh giá sản xuất sạch hơn
Đánh giá sản xuất sạch hơn
4.5
666
Lượt xem
5
Đã bán
Chọn sản phẩm
138.000₫
Thành tiền 138.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2016
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
276
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1941-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5857-3

Sản xuất sạch hơn (SXSH) mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, tuy nhiên hiệu quả chương trình SXSH chưa thực sự cao do vẫn còn gặp nhiều rào cản, một trong những rào cản đó là thiếu áp dụng các công cụ, kỹ thuật phân tích. Nhằm góp phần đẩy mạnh áp dụng các công cụ phân tích hệ thống để cung cấp các bằng chứng khoa học khi thực hiện chương trình SXSH, cung cấp tài liệu tham khảo cho những người đánh giá giảm thiểu ô nhiễm, đánh giá SXSH, các nhà nghiên cứu, nhóm tác giả biên soạn quyển sách này.

Quyển sách chuyên khảo này giới thiệu cho các dộc giả các phương pháp hiện đại được ứng dụng trong đánh giá giảm thiểu ô nhiễm nói chung và SXSH nói riêng và các kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả trong 15 năm gần đây. Các phương pháp này mặc dù được ứng dụng phổ biến trên thế giới tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn là vấn đề mới. Trong quyển sách này các kỹ thuật được trình bày và sắp xếp theo trình tự quy trình SXSH. Các phương pháp đánh giá được chia thành 5 nhóm: Phương pháp đánh giá sơ bộ nhằm xác định trọng tâm SXSH; Phương pháp đánh giá chi tiết nhằm đề xuất giải pháp SXSH; Phương pháp đánh giá tính khả thi; Phương pháp đánh giá trong giai đoạn triển khai SXSH và Phương pháp duy trì SXSH.

Trong quyển sách này, cơ sở lý thuyết của các phương pháp được đưa ra ở mức độ vừa phải, chủ yếu đưa ra các ví dụ điển hình trong áp dụng các phương pháp kỹ thuật đánh giá sản xuất sạch hơn cho một số ngành công nghiệp nhất là tập hợp các kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả.

Ngoài ra, Nhóm tác giả hy vọng cuốn sách này sẽ cung cấp cách tiếp cận mới, các phương pháp mới trong đánh giá tiềm năng SXSH, là tài liệu tham khảo cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong học tập, các doanh nghiệp trong xây dựng chương trình ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm.

 

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất