Đánh giá môi trường chiến lược phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam
4.5
963
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
86.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
29.000₫
Thành tiền 86.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2010
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
338
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5364-6

Đã có nhiều sách và tài liệu xuất bản trình bày về cơ sở khoa học, phương pháp luận và quy trình tiến hành đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở nước ta, nhưng cho đến nay chưa có ấn phẩm xuất bản chính thức nào viết về ĐMC. Trong hơn 10 năm qua ở nước ta đã có hàng nghìn báo cáo ĐTM đối với các dự án phát triển cụ thể, đã được thẩm định, góp phần tích cực vào sự nghiệp BVMT ở nước ta, nhưng chưa có một ĐMC nào chính thức được tiến hành.

Đánh giá môi trường chiến lược theo định nghĩa của Luật BVMT "là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững"; Theo tài liệu của nước ngoài “ĐMC là một quá trình đánh giá mang tính chất hệ thống về các hậu quả môi trường của các dự án về chính sách, kế hoạch và chương trình phát triển kinh tế - xã hội (policies, plans, programs - PPP), nhằm bảo đảm rằng các hậu quả môi trường được đề cập một cách đầy đủ và được giải quyết một cách thoả đáng ngay từ giai đoạn thích hợp sớm nhất có thể của quá trình ra quyết định về các chính sách, kế hoạch và chương trình đó với các cân nhắc đầy đủ về mặt kinh tế - xã hội và môi trường"

Các kết quả đạt được từ việc thực hiên ĐMC đối với chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình tại các nước trên thế giới cho thấy ĐMC đã đem lại những lợi ích rất quan trọng cho việc hoạch định và ra quyết định đối với các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển KT-XH nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

Ở nước ta Luật BVMT (2005), được Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 - 11 - 2005, quy định bắt buộc phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược từ 1 - 7 - 2006 đối với các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển. Kết quả thẩm định báo cáo ĐMC là một trong những căn cứ để phê duyệt dự án CL, QH, KH phát triển.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất