Đánh giá độ bền và độ bền mỏi kết cấu giá xe chuyển hướng và trục đầu máy Diesel
4.5
1588
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
13.000₫
Thành tiền 13.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2004
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
150
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2004-dgdbvmkcgxchvtdmd
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-5517-6

Nghiên cứu độ bền nói chung và đặc biệt là độ bền mỏi nói riêng đối với các kết cấu của đầu máy, trong đó có kết cấu của bộ phận chạy, là vấn đề khá phức tạp, có nhiều phương pháp khác nhau, yêu cầu nhiều loại thiết bị thử nghiệm khác nhau và kết quả cuối cùng không phải bao giờ cũng đồng nhất; mặt khác việc nghiên cứu mỏi luôn đòi hỏi nhiều chi phí về thời gian và vật chất.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, căn cứ vào các thiết bị thử nghiệm hiện có, với việc tập hợp và tổng kết các phương pháp nghiên cứu độ bền mỏi của chi tiết do nhiều tác giả thuộc nhiều trường phái khác nhau đã đề xuất, sau khi phân tích ưu nhược điểm và tính khả thi cho việc áp dụng các phương pháp đã nêu, thấy rằng có thể lựa chọn một giải pháp hợp lý cho việc nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi đối với bộ phận chạy đầu máy trong điều kiện Việt Nam.

Trong tài liệu này trình bày quá trình nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi kết cấu giá xe, khung giá chuyển hướng và trục bánh xe của đối tượng cụ thể là đầu máy D9E.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất