Conservation Du Patrimoine Architectural Et Paysager De Hanoi
Bảo tồn di sản
4.5
294
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
1999
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
55
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
en
Mã ISBN:
btds-1999
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6176-4

«La tradition historíque, la culture et la revolution sont sources d’energie pour la population. Personne ne doit oublier I’histoire nationale au risque de s ’oubliersoi-même.»

Extrait du discours de M. Lê Kha Phiêu, secretaire general du Parti communiste, lorsqu’il s’est adressé à la population de la region de Kinh Bac, le 15 du troisième mois du calendrier lunaire (1998), au Dinh Do (temple Dinh Do) du village de Dinh Bang province Bac Ninh.

"Truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng là nguồn sinh lực của dân tộc. Không ai được quên lịch sử dân tộc trước nguy cơ quên mình". Trích bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi phát biểu trước đồng bào vùng Kinh Bắc, ngày 15 tháng 3 âm lịch (1998), tại Đình Độ (đền Đình Do) quê làng Đình Bảng tỉnh Bắc Ninh.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất