Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị
4.5
1662
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
40.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 40.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2008
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
108
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
2008-CTTHQHXDDT
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4461-3

Trong khuôn khổ “Dự án nâng cao năng lực quỵ hoạch và quản lý môi trường đô thị “DANIDA” do Chính phủ Đan Mạch tài trợ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được giao tổ chức soạn thảo các giáo trình, trong đó có giáo trình “Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị ” để dùng cho các đối tượng học viên và báo cáo viên.

Cóng tác thực hiện quy hoạch xây difng đô thị là một nội dung rất quan trọng của lĩnh vực quản lý đô thị. Tác giả soạn thảo giáo trình này là người dã có nhiêu năm làm công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý đô thị ở Việt Nam. Đối với Dự án nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý môi trường đô thị DAN IDA, tác giả là một trong những người sáng lập và soạn thảo nội dung dự án và sau náy là uỷ viên Ban chỉ dạo Dự án do Bộ trưởng Bộ Xáy dưng quyết định thành lập. Trong quá trình thực hiện dự án, tác giả đã trực tiếp tham gia giảng dạy nhiều chuyên đề cho các khoá học và có nhiều tham luận trong các cuộc hội thảo vê' nlu~mg vấn đê có liên quan dến nội dung dự án.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất