Công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực
4.5
721
Lượt xem
4
Đã bán
Chọn sản phẩm
42.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
16.000₫
Thành tiền 42.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2012
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19x27 cm
Số trang:
96
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82- 6746-9

Các công trình cầu có sơ đồ dạng kết cấu nhịp giản đơn sử dụng các dầm đúc sẵn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực đang được ứng dụng có hiệu quả và tương đối phổ biến bồi tính dễ thi công và phù hợp với trình độ năng lực các đơn vị thi công trong nước. Việc thi công lao lắp kết cấu đúc sẵn đó được thực hiện dưới nhiều hình thức công nghệ khác nhau, tùy theo điều kiện địa hình thực tế của công trường cũng như trình độ trang thiết bị sẵn có của các Nhà thầu.

Cuốn công nghệ góp phần nhìn lại tổng thể về các công nghệ lao lắp dầm bê tông cốt thép DƯL nhịp giản đơn ở Việt Nam từ 2005 đến nay, nhằm góp phần vào việc tổng kết và đánh giá các công nghệ lao lắp phổ biến được áp dụng, đồng thời đưa ra một số kiến nghị về việc cải tiến thiết bị sần có hoặc chế tạo thiết bị mới phù hợp với từng công nghệ, phù hợp với trình độ năng lực của các Nhà thầu Việt Nam.

Trong sách này cũng đưa ra một số đánh giá về các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các công nghệ lao cầu dựa trên việc tổng kết từ các công trình thực tế, từ đó so sánh và đề ra các giải pháp cải tiến công nghệ lao lắp cho phù hợp với điều kiện xây dựng cầu ở Việt Nam

Các số liệu phục vụ phân tích đã được thu thập từ một số công trình cầu thực tế được xây dựng hoàn thành từ 2005 đến nay đồng thời tham khảo thêm một số công nghệ lao lắp được áp dụng cho một vài công trình cầu trên thế giới. Thông tin cơ bản được thu thập bao gồm: Công nghệ lao lắp và trang thiết bị được sử dụng, giá thành lao lắp tính cho 1 phiến dầm chủ BTCT.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất