Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản thép - bê tông liên hợp theo tiêu chuẩn TCVN 11823-2017 và AASHTO LRFD 2017
4.5
319
Lượt xem
10
Đã bán
Chọn sản phẩm
124.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
17.000₫
Thành tiền 124.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 27 (cm)
Số trang:
196
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-7713-0
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-7980-6

LỜI NÓI ĐẦU

            Bộ tiêu chuân Quốc gia Thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố theo (Quyết định số 3859/QĐ-BKHCN, ngày 29 tháng 12 năm 2017, được biên soạn trên cơ sở tham khao Tiêu chuân Thiết kê cầu theo hệ số tải trọng và sức kháng cua Hiệp hội Các tô chức Vận tai và Đường cao tốc Hoa Kỳ (AASHTO LRFD Bridge Design Specifications).

            So với TCVN 11823:2017, Phiên ban thứ tám cua AASHTO LRFD được xuất ban năm 2017 đã có nhiều thay đôi, đặc biệt ìà Phần 6 - Kết cấu thép. Đê giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt và dễ dàng thực hiện tính toán theo tiêu chuân mới, nhóm tác gia biên soạn cuốn sách “Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản thép - bê tông liên hợp theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 và AASHTO LRFD 2017”. Cuốn sách này được sử dụng ìàm tài ìiệu học tập cho sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông và những ngành có ìiên quan, đồng thời có thê ìàm tài ìiệu tham khao cho các kỹ' sư thiết kế cầu.

            Cuốn sách gồm 2 phần, mỗi phần có 6 chương, gồm có các nội dung: Chỉ dẫn chung; Các số ìiệu thiết kế; Cấu tạo và kích thước cơ ban; Tính nội ìực dầm chu; Kiêm toán dầm theo các trạng thái giới hạn; Tính toán cấu tạo dầm; Kiêm tra kha năng thi công.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất