Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững
4.5
1150
Lượt xem
8
Đã bán
Chọn sản phẩm
59.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
11.000₫
Thành tiền 59.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
16 x 24 (cm)
Số trang:
129
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1275-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3424-9

Cuốn sách ”Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững” đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Toàn bộ cuốn sách được trình bày trong 15 bài với các nhóm chủ đề cơ bản: (i) bổ túc các khái niệm cơ bản về sinh thái học, cảnh quan học, kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất bền vững; (ii) khái niệm và lịch sử phát triển sinh thái cảnh quan; (iii) mô hình sinh thái học về các yếu tố kiến trúc cảnh quan; (iv) metric cảnh quan: (v) kiến trúc cảnh quan đa chức năng; (vi) kiến trúc phục hồi cảnh quan; (vii) kiến trúc cảnh quan và ecotone theo mô hình động lực nguồn - đích; (viii) nguyên lý quy hoạch sử dụng đất bền vững dựa trên mô hình dấu chân sinh thái; (ix) kiến trúc mô phỏng cảnh quan tự nhiên; (x) kiến trúc bảo tồn di sản; (xi) quy hoạch sử dụng đất lồng ghép bảo vệ, phát triển đa dạng cảnh quan và đa dạng văn hóa; (xii) kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn; (xiii) kiến trúc không gian xanh đô thị; (xiv) kiến trúc hành lang đa dạng sinh học; (xv) kiến trúc cảnh quan bảo tồn. Đây là những nội dung cần thiết đối với công tác đào tạo ở bậc đại học và sau đại học các ngành kiến trúc cảnh quan, quy hoạch xây dựng, địa lý học, quản lý đất đai, sinh thái học, quản lý môi trường,... tại Việt Nam. Bên cạnh nội dung lý luận, cuốn sách đề cập cụ thể tới các bài học kinh nghiệm tại nhiều nước trên thế giới; hệ thống câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành sát với nội dung lý thuyết.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất