Định dạng:
123

790 Giáo trình trong chủ đề

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1
 • Tác giả: Chu Thanh Bình (CB) Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng, Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Thị Hường, Trần Bình Định, Trần Đại Hào - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 90.000 vnđ

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất
 • Tác giả: Lê Đức Tâm - ĐH Xây Dựng Miền Trung
 • Khổ sách: 21x31 cm
 • Số trang: 162
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 120.000 vnđ

Kỹ thuật gia công cơ
 • Tác giả: PGS.TS. Lưu Đức Bình - ĐH Bách Khoa
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 332
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 176.000 vnđ

Thiết kế kết cấu thép nhà tiền chế
 • Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn - ĐH Kiến Trúc
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 320
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 165.000 vnđ

Biểu tượng và không gian kiến trúc đô thị
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc Tp. HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 132
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 77.000 vnđ

Kiến trúc và hiện tượng cộng sinh văn hóa
 • Tác giả: PGS.TS.KTS. Lê Thanh Sơn - ĐH Kiến trúc HCM
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 190
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 106.000 vnđ

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng
 • Tác giả: TS. Bùi Mạnh Hùng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 66.000 vnđ

Giáo trình lý thuyết chuyên đề kiến trúc
 • Tác giả: Nguyễn Đình Thi - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 396
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 199.000 vnđ

Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện
 • Tác giả: Hồ Đắc Lộc
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 90
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 53.000 vnđ

Vẽ phối cảnh kiến trúc và CAD
 • Tác giả: Vũ Tiến Đạt - ĐH Bách khoa HCM
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 94
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 54.000 vnđ

Mỹ học kiến trúc
 • Tác giả: ND: Nguyễn Văn Nam, HĐ: Trần Kim Bảo
 • Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
 • Số trang: 296
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 82.000 vnđ

Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển
 • Tác giả: Nguyễn Tố Lăng
 • Khổ sách: 17 x 24 cm
 • Số trang: 204
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 105.000 vnđ

Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở
 • Tác giả: Trần Đình Hiếu - ĐH Khao học Huế
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 130
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 70.000 vnđ

Quản lý dự án xây dựng thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng
 • Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 302
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 119.000 vnđ

Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa kỳ AISC 360-10
 • Tác giả: Đoàn Định Kiến và nnk - ĐHXD
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 270
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 135.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.