Chính sách khách hàng mua sỉ

Chính sách khách hàng mua sỉ

Để đảm bảo quyền lợi của từng khách hàng, chúng tôi xin thông báo chính sách về “Đơn Hàng Sỉ” như sau: 
 

1. Đơn hàng được gọi là “đơn hàng sỉ” khi thoả 1 trong các tiêu chí sau:
- Tổng giá trị các đơn hàng trong vòng 3 ngày có giá trị: từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) trở lên.
- 1 Đơn hàng hoặc tổng các đơn hàng trong vòng 3 ngày có tổng số lượng xuất bản phẩm (đủ loại) từ 50 sản phẩm trở lên.

- Các đơn hàng có cùng thông tin người mua hàng (cùng số điện thoạicùng email hoặc cùng địa chỉ nhận hàng) thì được tính là đơn hàng của 1 khách hàng.

2. Chính sách giá (% chiết khấu giảm giá).

Xin quý khách vui lòng liên lạc với Nhà xuất bản Xây dựng để có chính sách giá chính xác nhất:
Quý khách có nhu cầu mua sỉ, vui lòng liên hệ 02438218785/ 02439741791 hoặc Email: pkd.nxbxd@gmail.com