Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị
4.5
856
Lượt xem
35
Đã bán
Chọn sản phẩm
95.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
18.000₫
Thành tiền 95.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2013
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
208
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-7456-6
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-6224-2

Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, quá trình công nghiệp hóa cũng là quá trình đô thị hóa. Nền kinh tế nước ta lại đang trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế hành chính bao cấp qua cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quản lý đô thị trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội phát triển nhanh và có nhiều thay đổi như thế tất yếu gặp rất nhiều khó khăn phức tạp. Nhu cầu học tập và bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị cho cán bộ công chức trở nên rất cấp thiết.

Trong hệ thống kiến thức về quản lý đô thị, chính sách đô thị được coi là các kiến thức cơ bản, nó trang bị cho cán bộ quản lý một tầm nhìn bao quát về đô thị, một hệ thống các quan điểm và giải pháp cơ bản để cải tạo và phát triển đô thị, những vấn đề chiến lược nhất của đô thị. Trên cơ sở đó sẽ dễ dàng tiếp thu và vận dụng một cách có hệ thống và sâu sắc các kiến thức, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý đô thị.

Nội dung cuốn sách này được xây dựng trên cơ sở các tài liệu về chính sách đô thị từ các hội thảo quốc tế, các hội nghị toàn quốc về quản lý đô thị (do Bộ Xây dựng chủ trì tổ chức), các dự án nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý đô thị do Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Ngân hàng Thế giới (WB) và một số nước phát triển tài trợ, các đề tài nghiên cứu trong chương trình Quản lý đô thị của TP Hồ Chí Minh, các tài liệu có liên quan khác và kinh nghiệm 15 năm (1989 - 2004) trực tiếp tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch tại TP Hồ Chí Minh của tác giả.

Cuốn sách này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ công chức, học viên các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý đô thị, học viên cao học và sinh viên các trường đại học và cao đẳng về quản lý đô thị và đông đảo bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất