Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
4.5
1745
Lượt xem
2
Đã bán
Chọn sản phẩm
122.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
23.000₫
Thành tiền 122.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2023
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
267
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-7419-1
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4412-5

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán là môn học cơ sở ngành của ngành công nghệ thông tin. Chúng ta hãy hình dung một tòa nhà có phần nền móng, phần tường cột (kết cấu chịu lực) và những phần khác còn lại, nếu phần kết cấu chịu lực không vững thì tòa nhà không thể vững được. Môn "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" chính là môn học thuộc phần rường cột, phần kết cấu chịu lực đó của tòa nhà "Công nghệ thông tin". Khi học môn học này đòi hỏi sinh viên phải có đầu óc tư duy logic toán học để hiểu thuật toán, đồng thời phải có kỹ năng lập trình để diễn đạt sơ đồ thuật toán thành câu lệnh. Có thể sơ đồ thuật toán vẽ hết cả một trang giấy nhưng chuyển sang lập trình chỉ có vài dòng; có thể sơ đồ thuật toán trình bày theo kiểu kiểm tra điều kiện để tiếp tục ngay ở đầu nhưng khi chuyển sang lập trình có thể dùng các câu lệnh có cấu trúc điều khiển lặp với kiểu kiểm tra điều kiện trước hoặc sau...

Giáo trình "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" này được xuất bản lần đầu năm 2006, do Nhà xuất bản Xây dựng ấn hành. Từ đó đến nay thời lượng cũng như kết cấu môn học đã cố nhiều thay đổi. Ở Trường Đại học Xây dựng từ năm 2009 môn "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" đã được tách thành hai học phần là "Nhập môn Cấu trúc dữ liệu và thuật toán" và "Cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao" với mỗi học phần có 2 tín chỉ. Lý do là vì trong Khoa Công nghệ thông tin có nhiều chuyên ngành khác nhau, có chuyên ngành chỉ cần học một học phần, có chuyên ngành cần phải học cả hai học phần.

Để đáp ứng sự thay đổi trên, trong mấy năm qua tác giả đã biên soạn lại đê cương chi tiết cho từng học phần và nội dung chương mục tương ứng, đã viết lại một số chương trình cho một số thuật toán, trình bày lại một số sơ đồ thuật toán (hoán vị ma trận thưa, danh sách liên kết, sắp xếp theo kiểu chèn..), viết thêm một số nội dung cho học phần Cấu trúc dữ liệu và thuật toán nâng cao (kiến thức nâng cao về con trỏ, đệ quy, duyệt cây nhị phân, file mã, file text, danh sách liên kết, danh sách liên kết vòng và liên kết đôi...).

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất