Định dạng:
123

108 Giáo trình trong chủ đề

Kỹ thuật xử lý khí phát thải
 • Tác giả: TS. Phạm Duy Vũ và nnk - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 154
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 88.000 vnđ

Phóng xạ môi trường
 • Tác giả: Lê Khánh Phồn, Phan Thiên Hương - ĐH Mỏ Địa chất
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 226
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 116.000 vnđ

Điều hòa không khí ứng dụng
 • Tác giả: PGS.TS. Võ Chí Chính, TS. Vũ Huy Khuê, Ths. Mã Phước Hoàng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 348
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 184.000 vnđ

Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình
 • Tác giả: Nguyễn Phương Thảo (CB), Pgs.Ts Nguyễn Văn Tín, Ts. Phạm Duy Đông, Ths. Ngô Hoàng Giang - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 76
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 48.000 vnđ

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải
 • Tác giả: Trịnh Xuân Lai-Cty tư vấn CTN số 2
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 240
 • Năm xuất bản: 2020

Giá bán: 95.000 vnđ

Xử lý, tái sử dụng nước thải
 • Tác giả: GS.TS. Nguyễn Việt Anh (chủ biên), Ứng Thị Linh Chi, Vũ Thị Minh Thanh, Nguyễn Trà My
 • Khổ sách: 17x24 cm
 • Số trang: 469
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 200.000 vnđ

Ảnh hưởng của sóng tràn tới ổn định khối phủ Rakuna IV trong điều kiện Việt Nam
 • Tác giả: Lê Thị Hương Giang - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 106
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 64.000 vnđ

Hồ chứa nước - Quản lý kỹ thuật cấp nước an toàn cho đô thị và khu dân cư
 • Tác giả: PGS.TS. Trần Đức Hạ
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 164
 • Năm xuất bản: 2019

Giá bán: 92.000 vnđ

Tối ưu hóa hệ thống cấp thoát nước và các đối tượng kỹ thuật
 • Tác giả: GS.TS. Dương Thanh Lượng (CB), PGS.TS. Đoàn Thu Hà, TS. Đặng Minh Hải, THs. Nguyễn Thị Thu Trang - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 166
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 92.000 vnđ

Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
 • Tác giả: Trần Văn Mô
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 250
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 129.000 vnđ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 1
 • Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thoan
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 420
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 212.000 vnđ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - tập 3
 • Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Thoan
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 284
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 148.000 vnđ

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp Mỏ
 • Tác giả: Phan Quang Văn - ĐH Mỏ Địa chất
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 211
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 114.000 vnđ

Thi công công trình biển trọng lực bê tông
 • Tác giả: PGS.TS. Đinh Quang Cường - ĐH Xây dựng
 • Khổ sách: 19 x 26,5 cm
 • Số trang: 268
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 140.000 vnđ

Kỹ thuật xử lý nước thải
 • Tác giả: Phạm Thị Tố Oanh - ĐH Thủy Lợi
 • Khổ sách: 19x27 cm
 • Số trang: 150
 • Năm xuất bản: 2018

Giá bán: 82.000 vnđ

123
Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.