Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290

Cảm nhận sách

SÁCH DỊCH: Sổ tay tính toán của nhà đầu tư bất động sản. Các cách đơn giản để tính toán dòng tiền, giá trị, lợi nhuận và các biện pháp tài chính quan trọng khác

Cuốn sách này cung cấp cho bạn đầy đủ các công cụ tính toán tài chính và trình bày cách sử dụng chúng để giúp bạn duy trì quyền kiểm soát đối với các khoản đầu tư bất động sản của mình. Trong...

SÁCH DỊCH: Hệ thống Thông minh cho Y tế điện tử WBAN Công nghệ, Bảo mật và Ứng dụng

Mục đích của bộ sách này là xuất bản sách về các thiết kế và ứng dụng mới của các mô hình thông tin tiên tiến và xử lý tri thức trong các lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn hàng không, kinh...

SÁCH DỊCH: Thế giới bên trong bất động sản: Mua, Bán và tạo Lợi nhuận trong Thị trường Bất động sản

Trong thị trường bất động sản có ba loại người tham gia: những người biết luật chơi, những người có thể chơi và những người không biết họ đang làm gì. Bất kể bạn phù hợp với loại người chơi/người...

SÁCH MỚI: Quy trình pháp lý

Quy trình pháp lý thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của người có đất thu hồi, trưng dụng Tác giả: Luật sư Trần Thanh Tiến

SÁCH MỚI: Quy trình pháp lý đầu tư phát triển

Quy trình pháp lý đầu tư phát triển dự án nhà ở thương mại - Tác giả: Luật sư Trần Thanh Tiến

TOP 50 CUỐN SÁCH TIÊU BIỂU NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

Top 50 cuốn sách tiêu biểu Nhà xuất bản Xây dựng

Tuyển tập hay nhất