Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Cẩm nang công tác văn phòng

4.5

1293

lượt xem

0

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

39.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:14,5 x 20,5 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 455 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-6009-5
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Văn bản của cơ quan, tổ chức phải được soạn thảo và ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định của pháp luật: Đối với văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cuốn Cẩm nang công tác văn phòng là cuốn cẩm nang cần thiết, nội dung là các công tác hành chính trong văn phòng như: Chế độ điều hành, thông tin và báo cáo; chế độ hội họp; nghi thức nhà nước; truyền thông; Văn thư và lưu trữ…

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok