Cẩm nang công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
4.5
911
Lượt xem
0
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 10.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
Người dịch:
Năm XB:
2015
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5 (cm)
Số trang:
86
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
nxbldxh-15
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3742-4

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam có quan điểm, chính sách nhất quán về bào vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện các quyền trẻ em, luôn coi là một trong những nhiệm vụ cách mạng và chỉnh trị cần được ưu tiên thực hiện trong chiến lược con người, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đã được khẳng định xuyên suốt trong Hiến pháp các năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013. Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và đầu tiên ở châu Á phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em vào năm 1990. Trong suốt 25 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực trong xây dựng pháp luật trong nước hài hòa với các quy định cua Công ước và các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên. Năm 2004 Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các quyền trẻ em, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo hướng tiếp cận dựa trên quyền trẻ em. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia có cam kết chính trị mạnh mẽ và các biện pháp tích cực về xây dựng pháp luật, chính sách, chương trình quốc gia thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về Quyền trẻ em.

Để công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cành đặc biệt khó khăn được quan tâm nhiều hơn cần có sự tham gia của toàn xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật, phát triển các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng, từng bước thu hẹp khoảng cách mức sống giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ em bình thường. Với mục đích phổ biến rộng rãi pháp luật của Nhà nước về công tác bào vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cành đặc biệt, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách “Cẩm nang công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất