Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng

4.5

3030

lượt xem

3

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

225.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:21x31 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 326 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-5641-8
 • ISBN: 978-604-82-4543-6
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Cuốn sách “Các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng” bao gồm các nội dung sau:

Nghị định số 15/2021/NĐ-CPngày 03/3/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 điều 3 luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của luật xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng

Nghị định số 10/2021/NĐ-CPngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 06/2021/NĐ-CPngày 26/01/2021 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 09/2021/NĐ-CPngày 09/02/2021 của Chính phủ: Về quản lý vật liệu xây dựng

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok