Bộ sách về Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Kiến Trúc
Bộ sách về Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành
4.5
18511
Lượt xem
39
Đã bán
STTTựa sáchLoại
1Luật kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hànhSách giấy
2Luật Kiến TrúcSách giấy
Xem đầy đủ
Chọn sản phẩm
Thành tiền 82.800 đ 92.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Bộ sách về Luật Kiến trúc và các văn bản hướng dẫn thi hành. Luật này quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc.

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất