Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2018
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE - Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
4.5
17320
Lượt xem
39
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 266.400 đ 296.000 đ

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất