Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2018
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE - Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
4.5
384
Lượt xem
14
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 266.400 đ 296.000 đ

Tuyển tập hay nhất