Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2018
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE - Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
4.5
3776
Lượt xem
30
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 266.400 đ 296.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của tác giả Bùi Quốc Bảo.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất