Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0327888669
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2018
Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE - Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép
4.5
913
Lượt xem
20
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 266.400 đ 296.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Bộ sách Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép của tác giả Bùi Quốc Bảo.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất