Bộ sách Quy trình pháp lý - LS. Trần Thanh Tiến
Quy trình pháp lý thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện của người có đất thu hồi, trưng dụng
Quy trình pháp lý đầu tư phát triển Dự án nhà ở thương mại
Bộ sách Quy trình pháp lý - LS. Trần Thanh Tiến
4.5
2653
Lượt xem
30
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 468.000 đ 520.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Bộ sách thiết thực về Quy trình pháp lý liên quan tới đất đai và nhà ở thương mại.

Bình luận

Tuyển tập hay nhất