Combo Sách dịch về Bất động sản cho thuê
THÀNH PHỐ SÂU HƠN Trí tuệ tập thể và con đường đi
từ thông minh đến thông thái
Đầu tư bất động sản cho thuê
Quản lý bất động sản cho thuê Tìm kiếm, Sàng lọc và Quản lý Người thuê nhẹ nhàng hơn với tối đa lợi nhuận
Combo Sách dịch về Bất động sản cho thuê
4.5
22316
Lượt xem
39
Đã bán
Chọn sản phẩm
Thành tiền 1.593.900 đ 1.771.000 đ
Được bán bởi:
Nhà Xuất Bản Xây Dựng
Nhà phát hành tin cậy
Bộ sách dịch về chủ đề: 1. Đầu tư bất động sản cho thuê - Brandon Turner 2. THÀNH PHỐ SÂU HƠN: Trí tuệ tập thể và con đường đi từ thông minh đến thông thái - Joe Ravetz 3. Quản lý bất động sản cho thuê: Tìm kiếm, Sàng lọc và Quản lý Người thuê nhẹ nhàng hơn với tối đa lợi nhuận - Brandon Turner, Heather Turner

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất