Bể tự hoại
4.5
2222
Lượt xem
23
Đã bán
Chọn sản phẩm
104.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
16.000₫
Thành tiền 104.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2017
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
17 x 24 (cm)
Số trang:
185
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-2281-9
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3634-2

 

Bể tự hoại xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1860. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã được phổ cập trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, bể tự hoại cũng trở nên ngày càng phổ biến, để xử lý nước thải sinh hoạt hay một số loại nước thải khác từ các hộ gia đình, nhà chung cư, các cơ quan, trường học, các cơ sở dịch vụ, vv....

Cần thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt và quản lý vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại đúng, để phát huy vai trò của công trình xử lý nước thải tại chỗ này, nhất là trong điều kiện ở nước ta hiện nay, khi ở nhiều nơi nước thải sau bể tự hoại được xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận, tỷ lệ đấu nối hộ gia đình với hệ thống thoát nước công cộng còn hạn chế. Việc hiểu rõ và làm tốt công tác thiết kế, thi công lắp đặt và quản lý vận hành - bảo dưỡng bể tự hoại, đấu nối với hệ thống thoát nước công cộng, hay quản lý phân bùn bể tự hoại còn góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường.

Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở đúc rút những thông tin và kinh nghiệm thu được từ thực tế, các đề tài, dự án NCKH và triển khai ứng dụng, như:

- Tiểu dự án “Quản lý nước thải phân tán cho các khu đô thị và ven đô của Việt Nam”, thuộc Dự án “Tăng cường năng lực trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường ở miền Bắc Việt Nam (Dự án ESTNV)”, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) tài trợ, Trung tâm Kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp (CEETIA), Trường Đại học Xây dựng thực hiện, hợp tác với Khoa Nước và vệ sinh ở các nước đang phát triển (SANDEC), Viện Nghiên cứu về nước Liên bang Thuỵ Sỹ (EAWAG) (1998 - 2007).

- “Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất lựa chọn các giải pháp thoát nước và xử lý nước thải chi phí thấp trong điều kiện Việt Nam”, mã số B-2003-34-45, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, Trường Đại học Xây dựng thực hiện (2003 - 2004);

- Cuốn sách “Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến”, cùng tác giả, Nhà xuất bản Xây dựng, 2007;

- Nghiên cứu “Quản lý phân bùn bể phốt - nhìn từ góc độ kinh doanh của doanh nghiệp”, do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ, Viện Khoa học

 

và Kỹ thuật Môi trường (IESE), trường Đại học Xây dựng thực hiện (2012);

- Dự án hợp tác quốc tế: “Nghiên cứu quản lý phân bùn bể phốt theo hướng thu hồi tài nguyên”, IESE - SANDEC (2013 - 2016);

- Hướng dẫn xây dựng và bảo quản nhà tiêu hộ gia đình và công trình công cộng, do tác giả cùng cộng sự biên soạn cho Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, UNICEF tài trợ (2015-2016); vv...

Tài liệu chuyên khảo này có thể được sử dụng trong đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành Cấp thoát nước, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật hạ tầng, phục vụ NCKH ở các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, cũng như sử dụng trong công tác thiết kế, thi công và quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các hộ thải nước cũng có thể sử dụng làm tài liệu hướng dẫn lựa chọn và sử dụng công trình xử lý nước thải tại chỗ của mình cho thích hợp và hiệu quả.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất