Bảo vệ môi trường - An toàn lao động trong xây dựng
4.5
1237
Lượt xem
1
Đã bán
Chọn sản phẩm
57.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
10.000₫
Thành tiền 57.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
NXB Xây dựng
Năm XB:
2014
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19 x 26.5 (cm)
Số trang:
109
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-1273-5
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-4308-1

 

Trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, bảo vệ môi trường và an toàn lao động trở thành vấn đề bức xúc, cấp bách và là một nhiệm vụ hết sức quan trọng ở Việt Nam cũng như ở các nước khác trên thế giới. Đặc biệt, môi trường hiện nay là vấn đề nổi cộm ở mỗi quốc gia và trong mỗi ngành công nghiệp. Chính vì những lý do đó, bảo vệ môi trường và an toàn lao động đã là một môn học không thể thiếu trong các trường đại học những năm gần đây.

Giáo trình này được biên soạn dành cho ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ trên cơ sở phát triển có sửa đổi và bổ sung giáo trình Bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong xây dựng công trình ngầm và mỏ đã được in năm 2000.

 Giáo trình nhằm giúp cho những người làm việc trong lĩnh vực Xây dựng công trình ngầm và mỏ không chỉ nhận thức được đầy đủ môi trường có tầm quan trọng đặc biệt với đời sống của con người, sinh vật, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, của dân tộc và cả nhân loại; mà nó còn đề cập tới thực trạng môi trường hiện nay ở Việt Nam nói chung và của ngành Xây dựng công trình ngầm mỏ nói riêng. Đồng thời giáo trình cũng giúp người đọc nhận thức đúng hơn về an toàn lao động là một công việc không thể thiếu trong quá trình sản xuất, đặc biệt là sản xuất công nghiệp.

            Từ những nhận thức đó, mọi người thấy được sự cần thiết nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về môi trường. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của các cấp Chính quyền, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và mọi cá nhân trong cộng đồng. Bảo đảm quyền con người được sống và làm việc trong môi trường trong lành, phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước, góp phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu.

Bình luận

0/1500

Tuyển tập hay nhất

Tuyển tập hay nhất