4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
249 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 14.850đ/tháng Thuê
Sách giấy: 99.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Bảo trì công trình xây dựng

Tác giả

PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, TS. Nguyễn Ngọc Thắng - Khoa công trình - ĐH Thủy Lợi

4.5 256 Đánh giá
2 Lượt mua
249 Lượt xem
Ebook: 14.850đ/tháng Thuê
Sách giấy: 99.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử 978-604-82-3486-7
  • Số trang: 176 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2020
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-3122-4
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Bảo trì công trình xây dựng

 

Chúng ta luôn mong muốn tạo ra và duy trì các công trình xây dựng một cách an toàn, chắc chắn và thân thiện với môi trường. Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, các chủ công trình xây dựng được khuyên rằng phải thực hiện công việc bảo trì cho các công trình của họ và đây cũng là trách nhiệm họ phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật Xây dựng 2014 đã quy định: Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì; Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng.

Bảo trì nhằm mục đích duy trì sự làm việc bình thường theo đúng thiết kế và kéo dài tuổi thọ công trình, đồng thời góp phần giảm chi phí thay thế, sửa chữa công trình. Bảo trì còn để hạn chế sự suy giảm tài sản vật chất theo yêu cầu của bên cho vay tài chính đầu tư ban đầu hoặc các đơn vị bảo hiểm công trình. Mặc dù hiện nay quy mô các công trình ngày càng lớn và việc bảo trì ngày càng cấp thiết, nhưng việc nghiên cứu và đưa vào giảng dạy nội dung này chưa được các trường đại học quan tâm đúng mức, việc đưa nội dung này vào giảng dạy sẽ giúp Trường Đại học Thủy lợi đi trước đón đầu và đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.

Cuốn sách này được sử dụng làm tài liệu giảng dạy chính thức cho môn học “Bảo trì công trình” hệ cao học ngành Kỹ thuật xây dựng và làm tài liệu tham khảo cho các môn học liên quan tới kỹ thuật công trình, đặc biệt là ngành Kỹ thuật xây dựng của Trường Đại học Thủy lợi. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho khối ngành công trình nói riêng và cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong ngành xây dựng nói chung.

 

Mục lục ở đây

 

Trang

Mở đầu

3

Chương 1. Tổng quan về công tác bảo trì công trình xây dựng

 

1.1. Bảo trì và tuổi thọ công trình xây dựng

5

1.1.1. Khái niệm về bảo trì công trình xây dựng

5

1.1.2. Bảo trì và tuổi thọ công trình

7

1.2. Các phương pháp và hình thức thực hiện bảo trì công trình xây dựng

14

1.2.1. Bảo trì đột xuất

14

1.2.2. Bảo trì theo kế hoạch (bảo trì phòng ngừa)

15

1.2.3. Bảo trì hiệu chỉnh

16

1.2.4. Bảo trì tin cậy

17

1.3. Kinh phí bảo trì và cơ sở vật chất phục vụ bảo trì

22

1.3.1. Kinh phí bảo trì

22

1.3.2. Hồ sơ phục vụ công tác bảo trì

23

1.3.3. Thiết bị phục vụ công tác bảo trì

24

1.3.4. Nhân lực phục vụ công tác bảo trì

25

Chương 2. Cơ sở pháp lý và khoa học của công tác

 

                  bảo trì công trình xây dựng ở Việt Nam

 

2.1. Cơ sở pháp lý công tác bảo trì công trình xây dựng

26

2.1.1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

26

2.1.2. Luật Nhà ở số 65/2014/QH13

27

2.1.3. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về công tác bảo trì

 

công trình xây dựng

27

2.1.4. Các thông tư liên quan của Bộ Xây dựng

27

2.1.5. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9343:2012, Kết cấu bê tông

 

và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

28

2.1.6. Một số lưu ý chính của quy định pháp luật

 

về bảo trì công trình xây dựng

28

2.2. Cơ sở khoa học công tác bảo trì công trình xây dựng

35

2.2.1. Những khái niệm cơ bản của công tác bảo trì công trình xây dựng

35

2.2.2. Vòng đời của công trình và vấn đề bảo trì

39

Chương 3. Lập quy trình bảo trì công trình xây dựng

 

3.1. Các công việc cần thiết để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng

46

3.1.1. Thu thập tài liệu

47

3.1.2. Khảo sát thực tế

48

3.1.3. Lập quy trình bảo trì công trình

48

3.1.4. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng

49

3.1.5. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng

50

3.2. Hướng dẫn bảo trì kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 9343:2012

51

3.2.1. Những vấn đề cơ bản của công tác bảo trì

51

3.2.2. Những quy định về công tác kiểm tra kết cấu

 

trong công tác bảo trì công trình

58

3.2.3. Một số hướng dẫn công tác sửa chữa kết cấu

 

trong bê tông cốt thép

67

3.3. Ví dụ lập quy trình bảo trì cho công trình chung cư

104

3.3.1. Hướng dẫn chung trong bảo trì tòa nhà

105

3.3.2. Quy trình bảo trì tòa nhà

108

3.3.3. Các phụ lục đi kèm

138

Chương 4. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình xây dựng

 

4.1. Quy định pháp lý về quản lý chất lượng công tác

 

bảo trì công trình xây dựng

141

4.1.1. Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình xây dựng

141

4.1.2. Chi phí bảo trì công trình xây dựng

142

4.1.3. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình

 

trong quá trình khai thác, sử dụng

144

4.1.4. Xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm,

 

không đảm bảo an toàn cho khai thác, sử dụng.

145

4.1.5. Xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng

 

có nhu cầu sử dụng tiếp

147

4.2. Quản lý công tác bảo trì nhà cao tầng ở Việt Nam

148

4.2.1. Công nghệ quản lý tòa nhà

148

4.2.2. Quản lý quy trình, tiến độ và chất lượng và hồ sơ bảo trì

156

4.2.3. Đánh giá công tác bảo trì

163

4.3. Kết luận về công tác bảo trì nhà cao tầng ở Việt Nam

165

4.3.1. Tổng hợp cơ sở thực tế công tác bảo trì nhà cao tầng

165

4.3.2. Làm rõ cơ sở lý thuyết và khoa học về bảo trì nhà cao tầng

165

4.3.3. Các bước chính công tác bảo trì nhà cao tầng tại Việt Nam

167

4.3.4. Các giải pháp tổ chức thực hiện

 

và quản lý bảo trì nhà cao tầng ở Việt Nam

168

Tài liệu tham khảo

169

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.