Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý
4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
114 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 16.350đ/tháng Thuê
Sách giấy: 109.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý

Tác giả

Lê Thị Minh Phương - ĐH Kiến trúc HN

4.5 256 Đánh giá
0 Lượt mua
114 Lượt xem
Ebook: 16.350đ/tháng Thuê
Sách giấy: 109.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • ISBN Điện tử
  • Số trang: 196 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2842-2
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý

“Bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý” là cuốn sách được biên soạn dùng cho việc giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên trong Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về hai lĩnh vực Bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý.

Sách gồm có 8 chương và phần phụ lục. Nội dung của cuốn sách bao gồm các chương tổng quan về bản đồ, sử dụng bản đồ; khái niệm về hệ thống thông tin địa lý, mô hình số độ cao, các lý thuyết về mô hình và mô hình hóa trong hệ thống thông tin địa lý. Bên cạnh đó, tác giả cũng giới thiệu quy trình xây dựng hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng của nó. Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu rất chi tiết về cách xây dựng cơ sở dữ liệu GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị. Các bài toán mẫu ứng dụng trong chuyên ngành giúp cho người đọc có thể thực hành và hiểu được quy trình hoàn chỉnh về sự ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý cho các chuyên ngành hẹp. Trong phần phụ lục, nhóm tác giả giới thiệu cách sử dụng phần mềm ArcGIS hỗ trợ cho người học có thể tự thực hành trên máy tính. Các chương trong sách được trình bày logic và liên hệ mật thiết với nhau.

Vì vậy, cuốn sách chuyên khảo này không chỉ phục vụ cho việc giảng dạy, học tập học phần “Bản đồ và Hệ thống thông tin địa lý” bậc đại học và cao học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mà còn là tài liệu tham khảo cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Mục lục ở đây

 

Trang

 

Lời nói đầu

3

 

Chương 1. Tổng quan về bản đồ

   

1.1. Khái niệm bản đồ và phân loại bản đồ

5

 

1.2. Hình dạng và kích thước của Trái đất. Các mặt quy chiếu trong trắc địa

8

 

1.3. Hệ toạ độ địa lý

11

 

1.4. Phép chiếu UTM và hệ tọa độ vuông góc phẳng

12

 

1.5. Hệ thống định vị toàn cầu GPS

15

 

1.6. Tỷ lệ và chia mảnh bản đồ

21

 

1.7. Tổng quát hóa bản đồ

24

 

1.8. Kí hiệu bản đồ

28

 

1.9. Phương pháp biểu diễn dáng đất trên bản đồ

31

 

1.10. Các phương pháp thành lập bản đồ

34

 

Chương 2. Sử dụng bản đồ

   

2.1. Bố cục tờ bản đồ địa hình và bản đồ chuyên đề

39

 

2.2. Định hướng bản đồ trên thực địa

42

 

2.3. Xác định toạ độ điểm trên bản đồ

43

 

2.4. Xác định độ cao, dộ dốc, đường có độ dốc cho trước khoảng cách và phương vị trên bản đồ

46

 
 

2.5. Lập mặt cắt dọc theo một hướng đã cho trên bản đồ, xác định diện tích và thể tích dựa theo bản đồ

53

 
 

2.6. Xác định giới hạn lưu vực sông trên bản đồ

60

 

Chương 3. Khái niệm về hệ thống thông tin địa lý GIS

   

3.1. Khái niệm và lịch sử phát triển

61

 

3.2. Nguyên lý và nguồn dữ liệu GIS

63

 

3.3. Thành phần của GIS

68

 

3.4. Cơ sở dữ liệu trong GIS

74

 

3.5. Mô hình tổ chức dữ liệu không gian vector

81

 

3.6. Chức năng của GIS

86

 

3.7. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

89

 

Chương 4. Mô hình số độ cao

   

4.1. Khái niệm mô hình số độ cao

92

 

4.2. Dạng dữ liệu mô hình số độ cao

93

 

4.3. Vai trò của mô hình số độ cao

97

 

4.4. Các phương pháp thành lập mô hình số độ cao

98

 

4.5. Một số ứng dụng mô hình số độ cao

103

 

Chương 5. Mô hình và mô hình hóa trong GIS

   

5.1. Khái niệm mô hình và quá trình mô hình hóa

105

 

5.2. Mô hình đồ họa diễn tiến (Cartographic Model)

107

 

5.3. Mô hình nhị phân (Binary Model)

108

 

5.4. Mô hình chỉ số (Index Model)

109

 

5.5. Mô hình hóa và khai thác cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch và quản lý đô thị

113

 
 

Chương 6. Xây dựng hệ thống thông tin địa lý và ứng dụng GIS (thiết kế, triển khai và chuẩn hóa dữ liệu GIS)

   
   

6.1. Thiết kế và triển khai hệ thống thông tin địa lý GIS

117

 

6.2. Chuẩn hóa dữ liệu GIS

121

 

6.3. Ứng dụng gis trong quy hoạch

124

 

6.4. Ứng dụng GIS trong quản lý đô thị

126

 

Chương 7. Thực hành xây dựng cơ sở dữ liệu để quy hoạch và quản lý đô thị

   
   

7.1. Chuẩn bị dữ liệu

128

 

7.2. Xây dựng cấu trúc dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính

131

 

7.3. Xử lý số liệu

133

 

7.4. Hiển thị CSDL và tạo trang in (Layout)

137

 

Chương 8. Một số bài toán mẫu

   

8.1. Giới thiệu một số phần mềm GIX

151

 

8.2. Giới thiệu phần mềm Arcgis 10.x

153

 

8.3. Bài toán truy vấn dữ liệu thuộc tính

160

 

8.4. Bài toán truy vấn, tìm kiếm, hỏi đáp CSDL theo không gian

162

 

8.5. Bài toán kết hợp truy vấn thuộc tính và truy vấn không gian

164

 

8.6. Bài toán thực hành ứng dụng GIS trong quy hoạch và quản lý đô thị

166

 

Phụ lục

   

Phần 1. Các menu cơ bản trong Arcgis

168

 

Phần 2. Các công cụ hiển thị, tra cứu, phân tích CSDL

181

 

Phần 3. Chuyển đổi dữ liệu từ cad sang Arcgis

189

 

Tài liệu tham khảo

191

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.