Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 5: Thiết kế và tính toán thủy văn - thủy lực hệ thống thoát nước đô thị
4.5
2668
Lượt xem
6
Đã bán
Chọn sản phẩm
200.000₫
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
33.000₫
Thành tiền 200.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Xây dựng
Người dịch:
Năm XB:
2020
Loại sách:
Sách giấy; Ebook;
Khổ sách:
19x27 cm
Số trang:
383
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-82-3103-3
Mã ISBN Điện tử:
978-604-82-3485-0

Cho đến nay, việc làm các bài tập, bài tập lớn của sinh viên, việc ra đề bài và hướng dẫn giải các bài tập lớn của giáo viên, công việc thiết kế tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống thoát nước thải đô thị của kỹ sư ngành Giao thông vận tải vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do môn học mang tính thực nghiệm, lý thuyết trừu tượng, thiếu các ví dụ, bài tập cụ thể sát với thực tế, thiếu hệ thống bảng tra đầy đủ và giải thích thấu đáo. Đáp ứng nhu cầu của các bạn sinh viên, giáo viên giảng dạy chuyên ngành và kỹ sư cầu đường trong khảo sát tính toán thủy văn, thủy lực công trình, bằng trái tim, trách nhiệm và tâm huyết đối với nghề nghiệp, qua thực tiễn công tác phong phú, chúng tôi trân trọng giới thiệu bộ sách: “Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông”.

Bộ sách được biên tập công phu đáp ứng nhu cầu bạn đọc bởi lý thuyết trình bày hệ thống, logic, chính xác, cụ thể, gần gũi, dễ hiểu, các bài tập tổng hợp thực hiện theo từng bước mô tả lý thuyết gắn liền với các tiêu chuẩn hiện hành gồm 5 tập:

Tập 1: Các bài tập 1, 2, 3, 4 - Xác định khẩu độ cống các loại, tính toán thủy văn - thủy lực cống tròn, cống hộp, cống bản, xác định khẩu độ cầu nhỏ và Hệ thống bảng tra trong khảo sát và tính toán thủy văn công trình giao thông;

Tập 2: Các bài tập 5, 6, 7, 8 - Xác định khẩu độ cầu lớn và cầu trung, tính toán xói lở ở mố trụ cầu trên bãi và giữa sông;

Tập 3: Bài tập 9: Khảo sát và xử lý số liệu khảo sát thủy văn.

Tập 4: Các bài tập 10, 11, 12 -  Sử dụng số liệu khảo sát thủy văn xác định các kích thước hình học cơ bản của cầu, phương pháp kéo dài chuỗi số liệu khảo sát,  phương pháp thống kê trong tính toán thủy văn.v.v...

Tập 5: Thiết kế & tính toán thủy văn, thủy lực hệ thống thoát nước thải đô thị.

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất