4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
253 Lượt xem

Người bán đã xác minh

Ebook: 13.500đ/tháng Thuê
Sách giấy: 90.000đ
Thêm vào giỏ hàng
Bài tập Sức bền vật liệu tập 1

Tác giả

Chu Thanh Bình (CB) Trần Minh Tú, Phạm Sỹ Đồng, Đặng Xuân Hùng, Nguyễn Thị Hường, Trần Bình Định, Trần Đại Hào - ĐH Xây dựng

4.5 256 Đánh giá
1 Lượt mua
253 Lượt xem
Ebook: 13.500đ/tháng Thuê
Sách giấy: 90.000đ Mua ngay

Người bán đã xác minh

  • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
  • Người dịch: NXB Xây dựng
  • Số trang: 162 trang
  • Khổ sách: 19x27 cm
  • Năm xuất bản: 2019
  • Quốc gia: Việt Nam
  • Loại sách: Sách giấy; Ebook
  • ISBN: 978-604-82-2837-8
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1

Sách bài tập Sức bền Vật liệu I được soạn theo chương trình của học phần Sức bền vật liệu I.

Sách được biên soạn nhằm phục vụ việc học tập và giảng dạy tại các trường Đại học thuộc khối kỹ thuật nói chung và của trường Đại học Xây dựng nói riêng.

Để thuận lợi cho người sử dụng, bố cục của cuốn bài tập được trình bày theo thứ tự các chương như trong giáo trình. Mỗi chương có phần tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu và các ví dụ tự giải.

Chương 1 trình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực.

Chương 2, 5 và 6 trình bày về các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần túy, và dầm chịu uốn ngang phẳng.

Chương 3 trình bày các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền.

          Chương 4 trình bày các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.

Mục lục ở đây

MỤC LỤC

 
 

Trang

Lời nói đầu

0.3

Mục lục

0.5

Hệ đơn vị SI

0.7

Danh mục các ký hiệu

0.1

Chương 1. Biểu đồ ứng lực

11

1.1. Phương pháp mặt cắt biến thiên

11

1.2. Phương pháp vẽ biểu đồ theo các điểm đặc biệt

11

1.3. Phương pháp cộng tác dụng

13

Bài tập mẫu

14

Bài tập tự giải

28

Chương 2. Thanh chịu kéo (nén) đúng tâm

32

2.1. Ứng lực

32

2.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang

32

2.3. Biến dạng dài

33

2.4. Điều kiện bền

34

Bài tập mẫu

36

Bài tập tự giải

54

Chương 3. Trạng thái ứng suất và các thuyết bền

59

3.1. Trạng thái ứng suất tại một điểm. Phân loại trạng thái ứng suất

59

3.2. Trạng thái ứng suất phẳng

59

3.3. Quan hệ ứng suất biến dạng

61

3.4. Các thuyết bền

61

Bài tập mẫu

63

Bài tập tự giải

75

Chương 4. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

78

4.1. Mô men tĩnh của mặt cắt ngang đối với một trục

78

4.2. Mô men quán tính, mô men quán tính cực và mô men quán tính ly tâm

79

4.3. Công thức chuyển trục song song

80

4.4. Công thức xoay trục-Hệ trục quán tính chính trung tâm

80

4.5. Đặc trưng hình học của một số hình đơn giản

82

Bài tập mẫu

83

Bài tập tự giải

91

Chương 5. Thanh tròn chịu xoắn thuần túy

95

5.1. Ứng lực

95

5.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn

chịu xoắn thuần túy

95

5.3. Chuyển vị của thanh tròn chịu xoắn thuần túy

96

5.4. Điều kiện bền và điều kiện cứng

97

5.5. Ba dạng bài toán cơ bản

98

Bài tập mẫu

99

Bài tập tự giải

98

Chương 6. Dầm chịu uốn ngang phẳng

110

6.1. Ứng lực

110

6.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang

110

6.3. Điều kiện bền

112

6.4. Độ võng và góc xoay của dầm

114

Bài tập mẫu

120

Bài tập tự giải

140

Bảng phụ lục thép hình theo TCVN

151

Tài liệu tham khảo

161

 

 

 

 

Bình luận với Facebook

Copyright © 2019- NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG. All rights reserved.