Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Bài tập Sức bền vật liệu tập 1

4.5

3421

lượt xem

7

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
 • -
  +
Thành tiền

90.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:19x27 cm
 • Năm XB:2020
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook, Sách giấy
 • Số trang: 165 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-3515-4
 • ISBN: 978-604-82-2837-8
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Sách bài tập Sức bền Vật liệu I được soạn theo chương trình của học phần Sức bền vật liệu I.

Sách được biên soạn nhằm phục vụ việc học tập và giảng dạy tại các trường Đại học thuộc khối kỹ thuật nói chung và của trường Đại học Xây dựng nói riêng.

Để thuận lợi cho người sử dụng, bố cục của cuốn bài tập được trình bày theo thứ tự các chương như trong giáo trình. Mỗi chương có phần tóm tắt lý thuyết, bài giải mẫu và các ví dụ tự giải.

Chương 1 trình bày về bài toán phẳng của thanh và các phương pháp vẽ biểu đồ ứng lực.

Chương 2, 5 và 6 trình bày về các trường hợp chịu lực cơ bản của thanh: thanh chịu kéo (nén) đúng tâm, thanh tròn chịu xoắn thuần túy, và dầm chịu uốn ngang phẳng.

Chương 3 trình bày các vấn đề về trạng thái ứng suất tại một điểm và các thuyết bền.

Chương 4 trình bày các đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.

Bình luận

;

Tuyển tập hay nhất

Ok