Hotline khách sỉ:

02439741791

Hotline khách lẻ:

0888080290
Có ebook

Bạn có thể đọc thử

Đọc thử

Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python

4.5

1506

lượt xem

4

đã bán
 • 1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • Vĩnh viễn
Thành tiền

17.000₫

 • NXB: Nhà xuất bản Xây dựng
 • Kích thước bìa:19 x 27 cm
 • Năm XB:2021
 • Quốc gia:Việt Nam
 • Loại sách: Ebook
 • Số trang: 198 trang
 • ISBN Điện tử: 978-604-82-6068-2
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Python là ngôn ngữ lập trình xu thế của thời đại. ở Việt Nam hiện nay, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã quyết định Python là một trong hai ngôn ngữ  học lập trình bắt buộc (Python hoặc Cpp) đối với học sinh và sinh viên.

Giống như các ngôn ngữ Java, C hay Cpp, Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Python là ngôn ngữ thông dịch. Điều ấy có nghĩa là việc biên dịch không cần thiết phải có trước khi chạy chương trình như C, Cpp.

Viết code Python thì rất nhanh - code ngắn hơn - (nói với cùng một bài toán) nhưng khi chạy thì nó khá chậm so với các ngôn ngữ biên dịch như C, Cpp. Dưới đây là ví dụ minh chứng cho nhận xét này!

Bạn hãy gõ và chạy thử hai code dưới đây để cùng tìm và hiển thị dãy Fibonacci với độ dài n nhập từ bàn phím vào. Hãy test với n=35 mà xem. Bạn không phải cài đồng hồ vào hai code để đo thời gian đâu! Vì code Python chạy lâu tới mức mà chỉ bằng trực giác đủ để bạn “đo” thời gian của nó so với Cpp. Nếu n càng lớn độ chậm trễ của Python càng rõ so với Cpp. Rõ tới mức bạn không đủ kiên trì để chờ hết kết quả của nó!

 

Bình luận

Tuyển tập hay nhất

Ok