Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Kinh tế công nghiệp vật liệu xây dựng

Tác giả: Đặng Thế Hiển (CB), Lê Công Thành, Hoàng Thị Hằng Nga - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 19x27
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 105.000 VNĐ

Đồng nhất vật liệu nhiều thành phần ứng xử tuyến tính

Tác giả: Trần Bảo Việt, Nguyễn Trung Kiên, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hải - ĐH Giao thông vận tải Hà Nội
Khổ sách: 17x24
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 108.000 VNĐ

Thiết kế khung bê tông cốt thép toàn khối

Tác giả: TS. Đặng Vũ Hiệp - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 266
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 143.000 VNĐ

Phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông

Tác giả: Lê Trung Thành (CB), Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 149.000 VNĐ

Bản và tấm mỏng đàn hồi

Tác giả: Trần Chương - ĐH Tôn Đức Thắng HCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 126.000 VNĐ

Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh, Phan Văn Huệ - ĐH Xây dựng Miền Trung
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 179.000 VNĐ

Công nghệ gốm xây dựng

Tác giả: PGS.TS Vũ Minh Đức
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 476
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 169.000 VNĐ

Tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn EUROCODE 4

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy (CB), Nguyễn Hoàng Quân - ĐHGTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 86.000 VNĐ

Bài tập sức bền vật liệu. Phần 1 - Thanh chịu lực cơ bản

Tác giả: Ts Vũ Thị Bích Quyên - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 149.000 VNĐ

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông

Tác giả: Trần Việt Hùng - ĐHGTVT HN
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 150.000 VNĐ

Tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét đến biến dạng trượt ngang

Tác giả: Nguyễn Thùy Anh - ĐH GTVT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 78.000 VNĐ

Bê tông phun trong xây dựng hầm

Tác giả: Nguyễn Viết Trung - ĐHGTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 79.000 VNĐ

Hiệu ứng nhiệt trong bê tông

Tác giả: Đỗ Anh Tú - ĐH Giao thông vận tải HN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 70.000 VNĐ

Ma sát học và vật liệu mới trong cơ khí

Tác giả: Bùi Lê Gôn, Phạm Đình Sùng - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 96.000 VNĐ

Bê tông chất lượng siêu cao

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 152 VNĐ

Khoáng thạch với vật liệu xây dựng

Tác giả: Trần Thượng Bình - ĐHKT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 109.000 VNĐ

Đất sét trương nở trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 65.000 VNĐ

Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chất lượng cao

Tác giả: Nguyễn Duy Hiếu - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 116
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 63.000 VNĐ

Thí nghiệm vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn Duy Hiếu - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 118
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 64.000 VNĐ

Tấm lợp kim loại

Tác giả: Hoàng Kim Vũ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 94
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 54.000 VNĐ

Vật liệu kỹ thuật

Tác giả: Dương Tử Tiên - ĐH Nha Trang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 104.000 VNĐ

Sức bền vật liệu - Tập 1

Tác giả: Trần Thanh Loan, Nguyễn Thế Danh.. ĐHKT HCM
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 119.000 VNĐ

Kết cấu liên hợp thép - Bê tông trong nhà cao tầng và siêu cao tầng

Tác giả: Phạm Văn Hội - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 90.000 VNĐ

Cơ học vật liệu và kết cấu composite

Tác giả: Trần Minh Tú, Trần Ích Thịnh - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 302
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 148.000 VNĐ

Sàn sườn bêtông toàn khối

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 68.000 VNĐ

Thi công cọc khoan nhồi

Tác giả: Nguyễn Bá Kế-Viện KHCNXD
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 71.000 VNĐ

Thiết kế thành phần Bêtông

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 80.000 VNĐ

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 94.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 67.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép (theo qui phạm Hoa kỳ AISC/ASD)

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 95.000 VNĐ

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T, bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 286
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 103.000 VNĐ

Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Lê Thanh Liêm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 82.000 VNĐ

Lắp dựng nhà thép

Tác giả: Hoàng Kim Vũ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 60.000 VNĐ

Phương pháp tính toán dự báo lượng phát thải khí CO2 trong lĩnh vực gạch ngói gốm sứ ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thành trung
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 98
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 59.000 VNĐ

Kiểm định vật liệu trong xây dựng

Tác giả: Ngô Tấn Dược - ĐH Tôn Đức Thắng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 66.000 VNĐ

Giáo trình vật liệu xây dựng - Hệ tại chức

Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát và nnk - ĐHXD Hà Nội
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 109.000 VNĐ

Phá huỷ, rạn nứt bê tông cơ học và ứng dụng

Tác giả: TS. Trần Thế Truyền (CB), TS. Nguyễn Xuân Huy
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 70.000 VNĐ

Kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuân (ĐHTL) và nnk
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 69.000 VNĐ

Bê tông tự đầm

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 96000
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 55.000 VNĐ

Tính toán và thiết kế kết cấu tấm

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 123.000 VNĐ

Vật liệu và công nghệ chống thấm trong công trình xây dựng

Tác giả: Nguyễn Xuân Quý, Hoàng Minh Đức
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 68.000 VNĐ

Vật liệu cho công trình thủy

Tác giả: Nguyễn Như Quý
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 146
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 76.000 VNĐ

Kết cấu bêtông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ

Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 103.000 VNĐ

Sức bền vật liệu (Trường ĐHKT)

Tác giả: Nguyễn Văn Liên, Đinh Trọng Bằng-ĐHKT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 116.000 VNĐ

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Vũ Đình Lai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 492
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 172.000 VNĐ

Công nghệ bêtông và bêtông đặc biệt

Tác giả: Phạm Duy Hữu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 86.000 VNĐ

Ôn thi cao học môn sức bền vật liệu

Tác giả: Trần Chương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 122.000 VNĐ

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng kính trong xây dựng

Tác giả: Trần Quốc Thái
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 98.000 VNĐ

20 năm Olympic cơ học toàn quốc 1989-2008 Sức bền vật liệu

Tác giả: Phạm Ngọc Khánh-Hội cơ học VN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 356
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 114.000 VNĐ

Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Thanh Huấn-ĐHKTHN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 59.000 VNĐ

Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuân-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 43.000 VNĐ

Cầu bêtông cốt thép trên đường ôtô (tập 1)

Tác giả: Lê Đình Tâm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 440
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 155.000 VNĐ

Cấu tạo bêtông cốt thép

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 75.000 VNĐ

Đồ án môn học kết cấu bêtông sàn sườn toàn khối loại bản dầm

Tác giả: Võ Bá Tầm, Hồ Đức Duy
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 38.000 VNĐ

Chỉ dẫn kĩ thuật chọn thành phần bê tông các loại (Ban hành theo Quyết định số: 778/1998/QĐ-BXD ngày 5-9-1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 58
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 35.000 VNĐ

Tính toán tiết diện cột bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 74.000 VNĐ

Bê tông cường độ cao

Tác giả: Phạm Duy Hữu (chủ biên), ThS.Nguyễn Long
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 134
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 54.000 VNĐ

Vật liệu và sản phẩm trong xây dựng

Tác giả: Phùng Văn Lự
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 294
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 102.000 VNĐ

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 51.000 VNĐ

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Phạm Đức Phung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 302
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 106.000 VNĐ

Công nghệ vật liệu cách nhiệt

Tác giả: Nguyễn Như Quý - ĐHXD
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình

Tác giả: Phạm Việt Anh, Nguyễn Lan Anh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 198
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 68.000 VNĐ

Sức bền vật liệu - Các bài tập lớn tính toán thiết kế

Tác giả: PGS.TS Tô Văn Tấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 71.000 VNĐ

Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo

Tác giả: Đỗ Minh Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 115.000 VNĐ

Quy trình thiết kế và thi công tấm vật liệu 3D

Tác giả: TS. Ngô Quang Tường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 57.000 VNĐ

Cầu bêtông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)

Tác giả: Lê Đình Tâm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 95.000 VNĐ

Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp

Tác giả: Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 42.000 VNĐ

Chất kết dính vô cơ

Tác giả: Vũ Đình Đấu, Bùi Danh Đại
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 276
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 83.000 VNĐ

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Vũ Đình Lai (dịch)
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 432
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 123.000 VNĐ

Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 368
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 116.000 VNĐ

Phụ gia và hoá chất dùng cho bêtông

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 53.000 VNĐ

Công nghệ bê tông nhẹ

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 65.000 VNĐ

Hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu

Tác giả: Định Trọng Bằng-ĐHKT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 36.000 VNĐ

Tính toán cấu kiện bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Hữu Lân
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 60.000 VNĐ

Vật liệu hiệu quả trong xây dựng các công trình giao thông

Tác giả: Phạm Hữu Hanh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 242
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 78.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn anh BS 5950:Part 1:2000

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 52.000 VNĐ

Giáo trình vật liệu xây dựng (BXD)

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 77.000 VNĐ

Giáo trình vật liệu (BXD-Hệ Cao đẳng)

Tác giả: Bộ Xây dựng-Hệ Cao đẳng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 73.000 VNĐ

Giáo trình vật liệu xây dựng (BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng-Hệ cao đẳng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 57.000 VNĐ

Thi công bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 55.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 85.000 VNĐ

Công tác bêtông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 62.000 VNĐ

Lắp ráp dầm thép liên kết bằng bulông cường độ cao

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 158
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 49.000 VNĐ

Nhựa đường và các loại mặt đường nhựa

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 53.000 VNĐ

Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 80.000 VNĐ

Thép xây dựng

Tác giả: Phạm Huy chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 165
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 55.000 VNĐ

Công nghệ và vật liệu mới trong xây dựng đường-Tập 1

Tác giả: Vũ Đình Phụng, Vũ Quốc Cường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Công nghệ vật liệu khoáng cách âm, cách nhiệt

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Công nghệ bêtông xi măng (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu (CB)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Bêtông cốt sợi thép

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 29.000 VNĐ

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Vũ Văn Thành, Phạm Ngọc Khánh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 488
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 142.000 VNĐ

Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn bêtông, và bêtông cốt thép trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 29.000 VNĐ

Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước

Tác giả: Lê Dung - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 60.000 VNĐ

Hoá học vô cơ và vật liệu vô cơ

Tác giả: Trương Văn Ngà
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 55.000 VNĐ

Thiết kế khung ngang nhà công nghiệp 1 tầng bằng bêtông cốt thép lắp ghép

Tác giả: Vương Ngọc Lưu, Đỗ Thị Lập
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 55.000 VNĐ

Bài tập sức bền vật liệu

Tác giả: Trần Đức Trung, Nguyễn Việt Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 72
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 22.000 VNĐ

Thiết kế hệ dầm sàn thép

Tác giả: Đoàn Tuyết Ngọc-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 25.000 VNĐ

Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép, quy phạm anh quốc BS8110-1997

Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 88.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép theo TCXDVN 356:2005

Tác giả: Tủ sách KHCN Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 412
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 130.000 VNĐ

Hoá học vô cơ và vật liệu vô cơ

Tác giả: Trương Văn Ngà
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 55.000 VNĐ

Sức bền vật liệu

Tác giả: Trần Văn Liên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 83.000 VNĐ

Công nghệ và thiết bị sản xuất ximăng poóc lăng

Tác giả: Vũ Đình Đấu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 87.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ

Tác giả: Lê Văn Thanh, Nguyễn Minh Phương
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 22.000 VNĐ

Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 78.000 VNĐ

Công nghệ bêtông

Tác giả: Bạch Đình Thiên, Trần Ngọc Tính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 494
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 148.000 VNĐ

Bêtông đầm lăn

Tác giả: Phạm Hữu Hanh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 42.000 VNĐ

Kết cấu thép

Tác giả: Vũ Thành Hải, Trương Quốc Bình-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 60.000 VNĐ

Kết cấu chuyên dụng bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Thanh Huấn-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 50.000 VNĐ

Công nghệ dán bản thép gia cố sửa chữa cầu và kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Lê Thị Bích Thuỷ,
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 22.000 VNĐ

Chế tạo kết cấu kim loại trong xây dưng

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 35.000 VNĐ

Thi công chế tạo kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 32.000 VNĐ

Thiết bị công nghệ vật liệu xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 412
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 69.000 VNĐ

Bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi

Tác giả: Nguyễn Đình Chiều
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 37.000 VNĐ

Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả: Trần Văn Tuấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 378
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 58.000 VNĐ

Sổ tay đối chiếu kim loại thông dụng

Tác giả: Nguyễn Văn Huyền
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 65.000 VNĐ

Cọc khoan nhồi trong vùng hang động castơ

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 16.000 VNĐ

Vật liệu xây dựng đường ôtô và sân bay

Tác giả: Phạm Duy Hữu (CB), Ngô Xuân Quang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 45.000 VNĐ

Công nghệ thuỷ tinh xây dựng

Tác giả: Bạch Đình Thiên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 556
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 78.000 VNĐ

Phương pháp tính toán so sánh hiệu quả của vật liệu và kết cấu xây dựng thay thế

Tác giả: Đỗ Tất Lượng - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 117
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 20.000 VNĐ

Sức bền vật liệu (Đại học Thuỷ lợi)

Tác giả: Phạm Ngọc Khánh (CB)-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 340
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 45.000 VNĐ

Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi. Bài toán tiếp xúc

Tác giả: Nguyễn Văn Liên
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 20.000 VNĐ

ống nhựa gân xoắn HDPE

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 14
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 6.000 VNĐ

Tiêu chuẩn vật liệu xây dựng

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 40.000 VNĐ

Các bảng tra để tính toán bản đàn hồi hình chữ nhật

Tác giả: Lê Mạnh Lân (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 16.000 VNĐ

Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 1999
Giá bán: 25.000 VNĐ

Kết cấu thép ống nhồi bê tông

Tác giả: Phạm Ngọc Khánh (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 20.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả