Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Pháp luật nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam

Tác giả: Doãn Hồng Nhung (Chủ biên)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 386
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 95.000 VNĐ

Luật Xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 68.000 VNĐ

Chỉ dẫn kỹ thuật xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 32
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 15.000 VNĐ

Hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị ở Việt Nam

Tác giả: TS.Doãn Hồng Nhung
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 50.000 VNĐ

Văn bản hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 35.000 VNĐ

Quy định về quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tác giả: Tủ sách Kinh tế Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 7.000 VNĐ

Quy trình và quy phạm quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 153
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 38.000 VNĐ

Quy phạm thiết kế thi công & nghiệm thu công tác đất & công trình bằng đất

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 36.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả