Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 94
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 18.000 VNĐ

Định hướng cấp nước đô thị việt nam đến năm 2020

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 82
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 82.000 VNĐ

Quy định về quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tác giả: Tủ sách Kinh tế Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 7.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả

Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 94
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 18.000 VNĐ

Định hướng cấp nước đô thị việt nam đến năm 2020

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 82
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 82.000 VNĐ

Quy định về quản lý sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Tác giả: Tủ sách Kinh tế Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 7.000 VNĐ