Nhà xuất bản xây dựng

Trường đại học

Tiếp cận, hợp tác và tác động là trung tâm của Nhà xuất bản xây dựng. Chúng tôi giúp các tập đoàn dược phẩm và khoa học kết nối và thu hút đối tượng mục tiêu của họ. Đội ngũ bán hàng quý của chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp quảng cáo, xuất bản và giáo dục sáng tạo.

Tiếp cận, hợp tác và tác động là trung tâm của Nhà xuất bản xây dựng. Chúng tôi giúp các tập đoàn dược phẩm và khoa học kết nối và thu hút đối tượng mục tiêu của họ. Đội ngũ bán hàng quý của chúng tôi cung cấp một loạt các giải pháp quảng cáo, xuất bản và giáo dục sáng tạo.

Với  Nhà xuất bản xây dựng, bạn có thể kết hợp và kết hợp các chiến dịch nội dung cho phù hợp với mục tiêu tiếp thị của mình. Chọn từ các kết hợp quảng cáo, in lại, bổ sung và các chiến lược truyền thống khác, cũng như các giải pháp kỹ thuật số mạnh mẽ bao gồm microsites, nguồn cấp nội dung, chiến dịch email và môi trường học tập trực tuyến tương tác. Các giải pháp được tạo tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp của bạn.