Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước theo tiêu chuẩn ACI 318 - 14 của Hoa Kỳ

Tác giả: TS. Nguyễn Việt Hưng - ĐH Bách Khoa HCM
Khổ sách: 19x27
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 93.000 VNĐ

Sổ tay quan trắc đập bê tông

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Chiến (CB), PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái, TS. Nguyễn Quốc Hiệp, TS. Nguyễn Phương Dung - ĐH Thủy Lợi HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 104.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu

Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 64.000 VNĐ

Xây dựng móng bằng cọc chế tạo sẵn

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19x27
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 95.000 VNĐ

Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 89.000 VNĐ

Cầu thép theo TCVN 11823:2017

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thuấn và nnk
Khổ sách: 19x27
Số trang: 286
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 154.000 VNĐ

Chỉnh trị sông phân lạch (sách chuyên khảo)

Tác giả: Lương Phương Hậu và nnk
Khổ sách: 19x27
Số trang: 304
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 163.000 VNĐ

Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện

Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Hùng - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19x27
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 134.000 VNĐ

Công trình bến

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Ngọc - ĐH Hàng Hải VN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 406
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 214.000 VNĐ

Hoạt tải và đánh giá khả năng chịu hoạt tải công trình cầu

Tác giả: TS. Nguyễn lan - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 174.000 VNĐ

Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng

Tác giả: Nguyễn Võ Thông - Viện KHCN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 72.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EUROCODE - Cơ sở lý thuyết và ví dụ áp dụng

Tác giả: Bùi Quốc Bảo - ĐH Tôn Đức Thắng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 112.000 VNĐ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 1

Tác giả: Phạm Văn Thoan - ĐH CN Giao thông vận tải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 212.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Võ Thông (CB), Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Hội
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 228
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 119.000 VNĐ

30 năm Olympic cơ học toàn quốc (1989 -2018); Cơ học kết cấu (1991 -02018). Đề thi - Đáp án - Thang điểm

Tác giả: Nguyễn Mạnh Yên - ĐHXD
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 109.000 VNĐ

Kết cấu nhà bê tông cốt thép nhiều tầng

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh, Phan Văn Huệ - ĐH Xây dựng Miền Trung
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 179.000 VNĐ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - tập 3

Tác giả: PGS.TS Phạm Văn Thoan - ĐH Công nghệ GTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 148.000 VNĐ

Thi công công trình biển trọng lực bê tông

Tác giả: PGS.TS. Đinh Quang Cường - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 140.000 VNĐ

Hướng dẫn đánh giá cầu đường ô tô theo phương pháp hệ số tải trọng và hệ số sức kháng

Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thuấn, TS. Ngô Văn Minh - ĐH Giao thông VT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 80.000 VNĐ

Hướng dẫn chống lò sử dụng neo kết dính phối hợp bê tông phun hoặc lưới thép ở các mỏ than hầm lò

Tác giả: Trần Tú Ba - VN COMIN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 130
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 79.000 VNĐ

Sửa chữa, hư hỏng cầu dầm BTCT bằng vật liệu và kỹ thuật tiên tiến

Tác giả: Đặng Gia Nải (CB) - ĐHGTVT
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 104.000 VNĐ

Thi công móng giếng chìm

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 98.000 VNĐ

Kết cấu neo chống giữ công trình ngầm và mỏ

Tác giả: Đào Viết Đoàn - Khoa công trình ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 196.000 VNĐ

Gia cố đất đá và thi công công trình ngầm trong điều kiện đặc biệt

Tác giả: Đặng Trung Thành - ĐH Mỏ Điạ chất
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 106.000 VNĐ

Công nghệ thi công cầu nhanh

Tác giả: Ngô Châu Phương - ĐHGTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 125.000 VNĐ

Kiểm soát chất lượng không khí bên trong công trình

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 93.000 VNĐ

Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông, tập 1

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 374
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 183.000 VNĐ

Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông, tập 2

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 534
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 256.000 VNĐ

Bê tông phun trong xây dựng hầm

Tác giả: Nguyễn Viết Trung - ĐHGTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 79.000 VNĐ

Thiết kế và thi công móng cọc

Tác giả: Nguyễn Uyên - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 94.000 VNĐ

Sổ tay công trình sư kết cấu nhà công nghiệp

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 366
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 180.000 VNĐ

Phương pháp độ cứng động lực trong phân tích và chẩn đoán kết cấu

Tác giả: Trần Văn Liên, Nguyễn Tiến Khiêm - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 185.000 VNĐ

Thiết kế tổ chức thi công xây dựng

Tác giả: Phạm Thị Trang - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 79.000 VNĐ

Suy thoái giếng khai thác nước dưới đất - Biện pháp khắc phục

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 118.000 VNĐ

Bảo trì nhà siêu cao tầng ở Việt Nam

Tác giả: Hồ Ngọc Khoa, Trần Hồng Hải - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 127.000 VNĐ

Phân tích sự cố và quản lý rủi ro trong xây dựng công trình ngầm

Tác giả: Lê Quang Hanh, Nguyễn Viết Trung - ĐHGTVT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 108.000 VNĐ

Tổ chức thi công đường sắt đô thị

Tác giả: Trần Quốc Đạt - ĐHGTVT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 115.000 VNĐ

Bê tông chất lượng siêu cao

Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Hữu Hanh, Lê Trung Thành
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 152 VNĐ

Sổ tay thi công nhà cao tầng - T3: Công trình trang trí và điều hành thi công

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 87.000 VNĐ

Bài tập và hệ thống bảng tra thủy văn công trình giao thông - Tập 2

Tác giả: Phạm Văn Thoan - ĐH CN Giao thông vận tải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 432
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 216.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép bể và bồn chứa áp lực thấp

Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn, Võ Thanh Lương - ĐH Kiến Trúc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 264
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 135.000 VNĐ

Sổ tay quản lý chất lượng công trình

Tác giả: Trần Vinh Vũ - Viện XD và QTKD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 410
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 235.000 VNĐ

Độ tin cậy mờ của kết cấu chịu tải trọng động

Tác giả: Lê Công Duy - ĐH Bách Khoa HCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 105.000 VNĐ

Tính toán kết cấu liên hợp thép - BTCT theo tiêu chuẩn EUROCODE 4

Tác giả: Nguyễn Xuân Huy (CB), Nguyễn Hoàng Quân - ĐHGTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 86.000 VNĐ

Công trình đô thị và công trình ngầm

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh - ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 73.000 VNĐ

Kỹ thuật thi công

Tác giả: Phan Quang Vinh, Lê Khánh Toàn - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 106.000 VNĐ

Cầu vòm ống thép nhồi bê tông

Tác giả: Trần Việt Hùng - ĐHGTVT HN
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 150.000 VNĐ

Kỹ thuật khai thác đội máy thi công mặt đường bê tông nhựa

Tác giả: Nguyễn Bính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 278
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 135.000 VNĐ

Xây dựng móng mố trụ và kết cấu nhịp cầu

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 202
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 103.000 VNĐ

Thực hành thiết kế kết cấu nhà bê tông cốt thép

Tác giả: Hoàng Hiếu Nghĩa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 302
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 146.000 VNĐ

Động lực học đường sắt cao tốc và ứng dụng

Tác giả: Lê Văn Cử
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 114.000 VNĐ

Nghiên cứu ổn định đàn hồi của kết cấu hệ thanh có xét đến biến dạng trượt ngang

Tác giả: Đoàn Văn Duẩn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 158
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 90.000 VNĐ

Mất ổn định khí động do kích động xoáy và galloping đối với công trình xây dựng

Tác giả: Nguyễn Võ Thông
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 80.000 VNĐ

Động lực học công trình

Tác giả: Đỗ Kiến Quốc
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 105.000 VNĐ

Bể lọc vật liệu lọc nổi trong dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên

Tác giả: Trần Thanh Sơn - ĐHKTHN
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 86.000 VNĐ

Công nghệ bê tông nhẹ cốt liệu rỗng chất lượng cao

Tác giả: Nguyễn Duy Hiếu - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 116
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 63.000 VNĐ

Hướng dẫn thực nghiệm thí nghiệm và kiểm định công trình

Tác giả: Nguyễn Trung Hiếu - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 118
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 64.000 VNĐ

Thủy lực đại cương

Tác giả: Lê Mạnh Hà - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 408
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 194.000 VNĐ

Sự hư hỏng của nền móng và kết cấu kim loại

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 74.000 VNĐ

Kỹ thuật tổ chức và khai thác đội máy thi công nền đường ô tô

Tác giả: Nguyễn Bính - ĐHGTVT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 117.000 VNĐ

Các thí dụ thực hành tính toán và biện pháp thi công kết cấu bê tông ứng lực trước

Tác giả: Đặng Tỉnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 106.000 VNĐ

Neo và bê tông phun trong xây dựng ngầm

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 114.000 VNĐ

Kỹ thuật và công nghệ xây dựng công trình ngầm trong mỏ

Tác giả: Trần Tuấn Minh - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 480
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 235.000 VNĐ

Hướng dẫn tăng cường kết cấu cầu bê tông cốt thép bằng vật liệu FRP theo tiêu chuẩn ACI 440

Tác giả: Ngô Văn Minh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 60.000 VNĐ

Tính toán, thiết kế neo trong đất

Tác giả: Nguyễn Quốc Tới - ĐHCN GTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 196000
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 99.000 VNĐ

Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố nền đất yếu

Tác giả: Nguyễn Viết Hùng, Trần Thế Truyền, Phạm Đình Đạo - ĐH Giao thông vận tải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 68.000 VNĐ

Độ tin cậy của kết cấu xây dựng

Tác giả: Lê Xuân Huỳnh - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 318
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 154.000 VNĐ

Tiến độ thi công trong xây dựng

Tác giả: Lê Anh Dũng - ĐHKTHN
Khổ sách: 18 x 24 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 153.000 VNĐ

Kết cấu liên hợp thép - Bê tông trong nhà cao tầng và siêu cao tầng

Tác giả: Phạm Văn Hội - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 90.000 VNĐ

Tính toán thiết kế công trình biển cố định bằng thép trong điều kiện nước sâu

Tác giả: Phạm Khắc Hùng - Viện Công trình biển ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 89.000 VNĐ

Thi công hầm Metro trong đất yếu bằng máy đào Shield - TBM

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Trần Đức Tuấn, Trần Việt Hùng - ĐH Giao thông vận tải HN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 80.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án kỹ thuật thi công bê tông toàn khối nhà nhiều tầng

Tác giả: Doãn Hiệu - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 93.000 VNĐ

Olympic cơ học toàn quốc (1991-2015) và bài tập chọn lọc cơ học kết cấu

Tác giả: Đinh Hồng Trung
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 264
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 132.000 VNĐ

Kết cấu công trình

Tác giả: GS. Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 79.000 VNĐ

Kết cấu bê tông ứng suất trước

Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 120.000 VNĐ

Nhà cao tầng và siêu cao tầng - Yêu cầu chung và kinh nghiệm thực tế

Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 325
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 158.000 VNĐ

Thi công cọc khoan nhồi

Tác giả: Nguyễn Bá Kế-Viện KHCNXD
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 71.000 VNĐ

Sổ tay thực hành kết cấu công trình

Tác giả: Vũ Mạnh Hùng-ĐHKTHCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 67.000 VNĐ

Cẩm nang của người xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Tố, Trần Khắc Liêm, Nguyễn Đăng Sơn
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 45.000 VNĐ

Các bảng tra hỗ trợ tính toán kết cấu

Tác giả: Bạch Văn Đạt
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 111.000 VNĐ

Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Lê Thanh Liêm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 82.000 VNĐ

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-2002

Tác giả: Trần Mạnh Tuân
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 97.000 VNĐ

Cẩm nang giúp bạn xây nhà

Tác giả: Ngô Huy Nam
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 296
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 79.000 VNĐ

Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng-Phần xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Lê Thanh Huấn, Nguyễn Bá Kế…
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 560
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 194.000 VNĐ

Sổ tay số liệu thi công xây dựng

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 306
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 98.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép (theo qui phạm Hoa kỳ AISC/ASD)

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 95.000 VNĐ

Móng nhà cao tầng kinh nghiệm nước ngoài

Tác giả: Nguyễn Bá Kế (CB), Nguyễn Tiến Chương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 129.000 VNĐ

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ I, T, super-T, bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 286
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 103.000 VNĐ

Tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo mô hình giàn ảo

Tác giả: Nguyễn Viết Trung (CB), Dương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 116
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 45.000 VNĐ

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356-2005 (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 94.000 VNĐ

Xây dựng công trình ngầm đô thị theo phương pháp đào mở

Tác giả: Nguyễn Bá Kế-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 338
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 119.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 67.000 VNĐ

Sổ tay công trình sư thi công

Tác giả: Giang Chính Vinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 1084
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 345.000 VNĐ

Sổ tay chọn máy thi công

Tác giả: Vũ Văn Lộc, Ngô Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thanh,..
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 410
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 195.000 VNĐ

Kết cấu bêtông cốt thép theo quy phạm Hoa Kỳ

Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 103.000 VNĐ

Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công xây dựng

Tác giả: Lê Hồng Thái
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 48.000 VNĐ

Ôn tập để thi và bảo vệ đồ án thiết kế cầu

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 330
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 159.000 VNĐ

Ôn tập để thi và bảo vệ đồ án xây dựng cầu

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 452
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 215.000 VNĐ

Kiểm định - Sửa chữa và tăng cường cầu

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 134
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 68.000 VNĐ

Lắp dựng nhà thép

Tác giả: Hoàng Kim Vũ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thi công cầu

Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 106.000 VNĐ

Phân tích kết cấu nhà nhiều tầng

Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 91.000 VNĐ

Bê tông công trình ngầm và mỏ

Tác giả: Đào Viết Đoàn, Tăng Văn Lâm
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 378
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 178.000 VNĐ

Hướng dẫn quy trình kiểm toán năng lượng nhà cao tầng

Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh Vũ
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 72
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 43.000 VNĐ

Bến cầu tàu trong công trình bến cảng

Tác giả: Nguyễn Quốc Tới - ĐHCN GTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 118.000 VNĐ

Đo đạc giám sát thi công xây dựng công trình

Tác giả: Phạm Văn Chuyên - ĐHXD HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 74.000 VNĐ

Hướng dẫn xây dựng, sửa chữa nhà và công trình thấp tầng trong vùng động đất

Tác giả: Nguyễn Võ Thông - Viện KHCN
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 52.000 VNĐ

Thi công đất và nền móng

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 187.000 VNĐ

Phá huỷ, rạn nứt bê tông cơ học và ứng dụng

Tác giả: TS. Trần Thế Truyền (CB), TS. Nguyễn Xuân Huy
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 70.000 VNĐ

Kết cấu bêtông cốt thép thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu

Tác giả: Phan Quang Minh - Ngô Thế Phong
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 64.000 VNĐ

Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ

Tác giả: Bùi Xuân Nam và nnk
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 522
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 315.000 VNĐ

Sổ tay thi công nhà cao tầng – Tập 2: Công trình khung

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 490
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 232.000 VNĐ

Msheet – Tính toán thiết kế tường cừ và cọc

Tác giả: Vũ Minh Tuấn (chủ biên)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 79.000 VNĐ

Hướng dẫn kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 79.000 VNĐ

Cẩm nang quản lý dành cho người xây nhà

Tác giả: Hồ Anh Bình
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 102
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 70.000 VNĐ

Kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuân (ĐHTL) và nnk
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 69.000 VNĐ

Bê tông tự đầm

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 96000
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 55.000 VNĐ

Dầm sàn ứng lực trước căng sau – Thực hành tính toán và thi công

Tác giả: Đặng Tỉnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 92.000 VNĐ

Thiết kế và thi công công trình nổ phá

Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 99.000 VNĐ

Tính toán áp dụng hợp lý giá khung thủy lực di động dùng trong khai thác hầm lò

Tác giả: Đinh Văn Chiến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 114.000 VNĐ

Cấu tạo chung công trình cầu trên đường và mố trụ cầu

Tác giả: Phan Duy Pháp
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 83.000 VNĐ

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

Tác giả: Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Trần Quốc Ca, Nguyễn Đức Hoàng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 92.000 VNĐ

Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu BTCT trên đường ô tô theo 22TCN 272-05 tập 1

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 270
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 129.000 VNĐ

Thi công hầm

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 109.000 VNĐ

Bảng thông số giá ca máy và thiết bị thi công

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 54.000 VNĐ

Tính toán thiết kế các kết cấu mặt đường

Tác giả: Phạm Cao Thăng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 118.000 VNĐ

Tính toán đập bê tông trọng lực và đập vòm

Tác giả: Nguyễn Quang Hùng và NNK
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 89.000 VNĐ

Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm - Tập I

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 348
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 167.000 VNĐ

Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm - Tập II

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 178.000 VNĐ

Cầu Extradosed

Tác giả: Trần Việt Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 97.000 VNĐ

Cơ học đất - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 129.000 VNĐ

Sổ tay công trình sư kết cấu nhà cao tầng

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 729
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 339.000 VNĐ

Độ bền mỏi của kết cấu thép hàn

Tác giả: Phan Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 194
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 98.000 VNĐ

Phương pháp lắp ráp kết cấu xây dựng

Tác giả: Phan Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 106.000 VNĐ

Đồ án xây dựng cầu bê tông cốt thép tập 1

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 386
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 186.000 VNĐ

Ví dụ thiết kế kết cấu nhịp cầu BTCT trên đường ô tô theo 22TCN 272-05 tập 2

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 145.000 VNĐ

Kết cấu bê tông ứng suất trước căng sau

Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 83.000 VNĐ

Kỹ thuật thi công dưới nước

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 82.000 VNĐ

Hướng dẫn giải bài tập và đồ án kết cấu công trình

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huệ, Nguyễn Hải Hưng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 95.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án thi công cầu

Tác giả: Trần Quốc Ca, Lê Trần Nghĩa, Nguyễn Trâm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 70.000 VNĐ

Thí nghiệm công trình

Tác giả: Phạm Toàn Đức
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 72.000 VNĐ

Thấm và ăn mòn kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Thế Truyền
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 116.000 VNĐ

Công nghệ bêtông và bêtông đặc biệt

Tác giả: Phạm Duy Hữu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 86.000 VNĐ

Lý thuyết và hỏi đáp về tổ chức và lập tiến độ thi công

Tác giả: Ngô Quang Tường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 334
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 117.000 VNĐ

Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc Barét tường trong đất và neo trong đất

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng-Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 44.000 VNĐ

Tính toán thiết kế các công trình xử lý nước thải

Tác giả: Trịnh Xuân Lai-Cty tư vấn CTN số 2
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 84.000 VNĐ

Đồ án môn học kết cấu bêtông sàn sườn toàn khối loại bản dầm

Tác giả: Võ Bá Tầm, Hồ Đức Duy
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 38.000 VNĐ

Tính toán thiết kế các công trình phụ tạm để thi công cầu

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 82.000 VNĐ

Bài tập cơ học kết cấu

Tác giả: Nguyễn Tài Trung-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 100.000 VNĐ

Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

Tác giả: Phạm Minh Hà-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 44.000 VNĐ

Cấu tạo bêtông cốt thép

Tác giả: Bộ xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 75.000 VNĐ

Ví dụ tính toán cầu dầm liên hợp

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 230
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 81.000 VNĐ

Thi công nhà cao tầng

Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 788
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 268.000 VNĐ

Cơ học cơ sở: động học và động lực học (Tâp 2)

Tác giả: Đặng Quốc Lương-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 83.000 VNĐ

Hỏi đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng-Tập 1

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 98.000 VNĐ

Sổ tay xử lý sự cố công trình (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 384
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 133.000 VNĐ

Kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Thanh Huấn-ĐHKTHN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 59.000 VNĐ

Bài tập và đồ án môn học kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuân-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 43.000 VNĐ

Thi công cọc

Tác giả: Đặng Đình Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 69.000 VNĐ

Tổ chức công trường xây dựng

Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 61.000 VNĐ

Tổ chức thi công xây dựng

Tác giả: Lê Hồng Thái
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 75.000 VNĐ

Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng-Phần lắp đặt thiết bị

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Toàn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 368
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 128.000 VNĐ

Cẩm nang kết cấu xây dựng

Tác giả: Bùi Đức Tiển
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 87.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bêtông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375:2006

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 57.000 VNĐ

Kiểm định cầu

Tác giả: Chu Viết Bình, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Nhậm…
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 53.000 VNĐ

Mẫu nhà dân tự xây

Tác giả: Bộ Xây dựng-Viện NCKTrúc
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 115.000 VNĐ

Quản lý dự án xây dựng, thiết kế đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng

Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 95.000 VNĐ

Thi công cầu thép

Tác giả: Lê Đình Tâm, Nguyễn Tiến Oanh
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 254
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 68.000 VNĐ

Tính toán thiết kế công trình ngầm

Tác giả: Trần Thanh Giám, Tạ Tiến Đạt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 368
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 126.000 VNĐ

Thi công cầu bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 58.000 VNĐ

Kết cấu nhà cao tầng

Tác giả: Phạm Ngọc Khánh (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 82.000 VNĐ

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005 (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 51.000 VNĐ

Cơ học kết cấu (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Văn Phượng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 75.000 VNĐ

Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông

Tác giả: Đỗ văn Quế
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 68.000 VNĐ

Hỏi đáp thiết kế và thi công kết cấu nhà cao tầng-Tập 2

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 276
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 74.000 VNĐ

Công nghệ thi công công trình ngầm

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 378
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 178.000 VNĐ

Công nghệ thi công móng - mố trụ - tháp cầu

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 326
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 145.000 VNĐ

Quản lý kiểm định - sữa chữa và tăng cường cầu

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 324
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 147.000 VNĐ

Xói cục bộ trụ cầu

Tác giả: Trần Đình Nghiên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 85.000 VNĐ

Cần trục tháp xây dựng

Tác giả: Nguyễn Đăng Điệm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 129.000 VNĐ

Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 330
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 150.000 VNĐ

Kết cấu tầng trên đường sắt - Tập 1

Tác giả: Lê Văn Cử
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 99.000 VNĐ

Kết cấu tầng trên đường sắt - tập 2

Tác giả: Lê Văn Cử
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 117.000 VNĐ

Kết cấu và thi công tường cừ

Tác giả: Vũ Minh Tuấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 91.000 VNĐ

Thi công móng sâu

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 79.000 VNĐ

Cầu thép

Tác giả: Nguyễn Tuyết Trinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 147.000 VNĐ

Kỹ thuật đầm chặt đất cho công trình đắp

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 57.000 VNĐ

Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô

Tác giả: Trần Quốc Ca và nnk
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 166.000 VNĐ

Kết cấu bê tông ứng suất trước (Chỉ dẫn thiết kế theo TCXDVN 356:2005)

Tác giả: Khoa học công nghệ xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 99.000 VNĐ

Công nghệ thi công kết cấu nhịp cầu

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 168.000 VNĐ

Bài tập động lực học công trình

Tác giả: Phạm Đình Ba
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 86.000 VNĐ

Các công nghệ thi công cầu

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 107.000 VNĐ

Các ví dụ tính toán cầu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn mới 22 TCN 272-01 (Tập 1)

Tác giả: Nguyễn Viết Trung (CB), Hoàng Hà, Đào Duy Lâm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 69.000 VNĐ

Quy trình thiết kế và thi công tấm vật liệu 3D

Tác giả: TS. Ngô Quang Tường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 57.000 VNĐ

Phòng chống cháy nổ và nhiễm độc công trình ngầm

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 57.000 VNĐ

Thiết kế - Thi công giám sát công trình hầm giao thông

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Trung - Ths. Trần Thu Hằng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 80.000 VNĐ

Sổ tay thi công nhà cao tầng

Tác giả: Lê Mục Đích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 360
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 148.000 VNĐ

Thủy văn công trình nâng cao - Quyển 1: Biến dạng lòng sông dưới cầu

Tác giả: Trần Đình Nghiên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 55.000 VNĐ

Cơ sở thiết kế thi công công trình ngầm đô thị

Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 465
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 200.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế thi công chống thấm

Tác giả: Đặng Đình Minh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 25.000 VNĐ

Cầu bêtông cốt thép trên đường ôtô (Tập 2)

Tác giả: Lê Đình Tâm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 95.000 VNĐ

Cầu thép bêtông cốt thép liên hợp

Tác giả: Nguyễn Như Khải, Nguyễn Bình Hà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 42.000 VNĐ

Chất kết dính vô cơ

Tác giả: Vũ Đình Đấu, Bùi Danh Đại
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 276
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 83.000 VNĐ

Công trình bến cảng

Tác giả: Phạm Văn Giáp, Nguyễn Hữu Đẩu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 125.000 VNĐ

Công nghệ bê tông nhẹ

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 65.000 VNĐ

Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 79.000 VNĐ

Tổ chức xây dựng công trình

Tác giả: Nguyễn Huy Thanh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 54.000 VNĐ

Tổ chức thi công các kết cấu bêtông và bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu, Nguyễn Văn Chánh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 368
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 116.000 VNĐ

Sổ tay tính toán thuỷ lực

Tác giả: dịch:.Nguyễn Tài, Lưu công Đào
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 716
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 195.000 VNĐ

Những vấn đề chung và mố trụ cầu

Tác giả: Nguyễn Như Khải, Phạm Duy Hoà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 42.000 VNĐ

Quản lý hạ tầng kỹ thuật

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 70.000 VNĐ

Lắp ghép công trình dân dụng và công nghiệp

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 596
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 170.000 VNĐ

Giáo trình tổ chức thi công xây dựng (BXD-Hệ cao đẳng)

Tác giả: Bộ Xây dựng-Hệ cao đẳng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 84.000 VNĐ

Tính toán thiết kế mặt đường sân bay và đường ôtô

Tác giả: Phạm Cao Thăng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 66.000 VNĐ

Tính toán cấu kiện bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Hữu Lân
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 60.000 VNĐ

Bể tự hoại và bể tự hoại cải tiến

Tác giả: Nguyễn Việt Anh-ĐHXD
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 48.000 VNĐ

Thi công móng trụ mố cầu

Tác giả: Nguyễn Trâm, Nguyễn Tiến Oanh, Lê Đình Tâm-ĐHXD
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 96.000 VNĐ

Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 67.000 VNĐ

Thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt

Tác giả: Dương Học Hải
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 37.000 VNĐ

Tập bản vẽ thi công xây dựng

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 62.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép theo tiêu chuẩn anh BS 5950:Part 1:2000

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 52.000 VNĐ

Các phương pháp thi công xây dựng

Tác giả: Ngô Văn Quỳ
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 95.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án thi công đất, đắp đập đất, đào đắp kênh mương, đào hố móng

Tác giả: Lê Tiến Kim-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 64
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 28.000 VNĐ

Tính toán móng công trình

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 79.000 VNĐ

Thi công đường ôtô

Tác giả: Doãn Hoa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 532
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 170.000 VNĐ

Ván khuôn và giàn giáo

Tác giả: Phan Hùng, Trần Như Đính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 78.000 VNĐ

Thông gió

Tác giả: Hoàng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 406
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 130.000 VNĐ

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 30.000 VNĐ

Kỹ thuật phòng chống cháy nổ cho nhà cao tầng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 59.000 VNĐ

Thiết kế biện pháp kỹ thuật thi công lắp ghép nhà công nghiệp 1 tầng

Tác giả: Nguyễn Đình Thám, Tạ Thanh Bình
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 90
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 35.000 VNĐ

Trăm lẻ một kinh nghiệm làm nhà

Tác giả: Ngô Huy Nam
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 374
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 110.000 VNĐ

Sổ tay xử lý sự cố công trình (Tập 3)

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 98.000 VNĐ

Kỹ thuật làm nhà theo phong tục và văn hoá xây dựng Phương Đông

Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 398
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 124.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 85.000 VNĐ

Cung cấp điện, anh toàn điện và chống sét cho nhà ở và công trình công cộng

Tác giả: Trương Tri Ngộ, ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 59.000 VNĐ

Tổ chức thi công

Tác giả: Nguyễn Đình Hiện-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 31.000 VNĐ

Kỹ thuật thi công

Tác giả: Nguyễn Đình Hiện-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 70.000 VNĐ

Thiết kế và xây dựng công trình ngầm và công trình đào sâu

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 77.000 VNĐ

Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS version 10.0

Tác giả: Vũ Quốc Anh, Phạm Thanh Hoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 242
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 74.000 VNĐ

Tính toán thiết kế thi công cầu

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 74.000 VNĐ

Thi công bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 55.000 VNĐ

Giáo trình kỹ thuật thi công (BXD-Hệ cao đẳng)

Tác giả: Bộ Xây dựng-Hệ cao đẳng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 75.000 VNĐ

Sổ tay xây dựng cầu

Tác giả: Phạm Huy chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 814
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 252.000 VNĐ

Sổ tay xử lý sự cố công trình (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 304
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 96.000 VNĐ

Công tác bêtông trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Tiến Đích
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 62.000 VNĐ

Công tác trắc địa trong giám sát thi công xây dựng công trình

Tác giả: Phạm văn Chuyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 37.000 VNĐ

Cơ học kết cấu

Tác giả: Lê Trung Cương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 146
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 49.000 VNĐ

Cơ học kết cấu

Tác giả: Lều Thọ Trình, Đỗ Văn Bình
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 92.000 VNĐ

Cơ học và kết cấu công trình

Tác giả: Vũ Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 440
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 128.000 VNĐ

Cơ học kết cấu Tập I - Hệ Tĩnh Định

Tác giả: Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM. Bạch Vũ Hoàng Lan, Trần Văn Dần, Trần Minh Thi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 53.000 VNĐ

Cơ sở quan trắc công trình cầu trong thi công và khai thác

Tác giả: GS.TS.Nguyễn Viết trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 40.000 VNĐ

Thiết kế tổ chức thi công

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 70.000 VNĐ

Xây dựng mặt đường ô tô sân bay

Tác giả: PGS.TS. Phạm Duy Khang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 54.000 VNĐ

Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông

Tác giả: Lương Phương Hậu
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 344
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 100.000 VNĐ

Các kết cấu mặt đường kiểu mới

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 64.000 VNĐ

Các thuật ngữ kỹ thuật Việt Anh, Anh Việt cầu đường ôtô

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 44.000 VNĐ

Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu cơ học kết cấu

Tác giả: Lều Mộc Lan, Nguyễn Vũ Việt Nga-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 30.000 VNĐ

Thi công cốt thép dự ứng lực

Tác giả: Đặng Đình Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 134
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 51.000 VNĐ

Thủy lực học công trình chỉnh trị sông

Tác giả: Phạm Thành Nam, Nguyễn Đình Lương, Lương Phương Hậu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 120.000 VNĐ

Mặt đường bê tông xi măng cho đường ôtô - sân bay

Tác giả: Dương Học Hải - Hoàng Tùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 216
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 56.000 VNĐ

Cọc đất xi măng - phương pháp gia cố nền đất yếu

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Trung - Ks. Vũ Minh Tuấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 136
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 45.000 VNĐ

Công trình ga và đường tầu điện ngầm

Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 106.000 VNĐ

Công nghệ lắp ghép phân đoạn trên đà giáo di động

Tác giả: PGS.TS.Đặng Gia Nải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 50.000 VNĐ

Giám sát kiểm tra chất lượng thi công cầu

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 304
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 85.000 VNĐ

Lắp đặt đường ống ngang dẻo

Tác giả: Nguyễn Bá Thắng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 60.000 VNĐ

Công nghệ thi công mặt đường bê tông xi măng

Tác giả: PGS.TS Phạm Huy Khang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 124
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 42.000 VNĐ

Tính toán và thiết kế kết cấu thép

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 340
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 86.000 VNĐ

Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng

Tác giả: PGS.TS. Lê Thanh Huấn - Nguyễn Hữu Việt - Nguyễn Tất Tâm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 45.000 VNĐ

Thiết kế và thi công trạm thuỷ điện nhỏ

Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 296
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 82.000 VNĐ

Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán cầu dầm và cầu giàn thép

Tác giả: Nguyễn Bình Hà, Nguyễn Minh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 258
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 78.000 VNĐ

Chẩn đoán công trình cầu

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 352
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 92.000 VNĐ

Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn

Tác giả: Phan Trường Phiệt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 572
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 150.000 VNĐ

Công trình năng lượng khí sinh vật Biogas

Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 49.000 VNĐ

Công trình thuỷ công trong nhà máy đóng tàu

Tác giả: Phạm Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Huệ, Bạch Dương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 91.000 VNĐ

Công nghệ bêtông xi măng (Tập 2)

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu (CB)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Móng trên các loại đất đá

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 214
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 69.000 VNĐ

Neo trong đất

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 81.000 VNĐ

Thi công bêtông đầm lăn

Tác giả: Vũ Thanh Te-ĐHTL
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 48.000 VNĐ

Thi công công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 82.000 VNĐ

Công trình trạm thuỷ điện

Tác giả: Hồ Sỹ Dự-Trường ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 356
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 110.000 VNĐ

Tính kết cấu bê tông cốt thép

Tác giả: Bùi Quang Trường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 124
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 37.000 VNĐ

Thiết kế và tính toán các kết cấu mặt đường

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học HảI
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thi công hầm và công trình ngầm

Tác giả: Nguyễn Xuân Trọng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 450
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 118.000 VNĐ

Tính toán cầu đúc hẫng midas

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Hữu Hưng, ..
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 42.000 VNĐ

Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép, quy phạm anh quốc BS8110-1997

Tác giả: Nguyễn Trung Hoà
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 88.000 VNĐ

Sổ tay công trình sư thi công

Tác giả: Giang Chính Vinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 1084
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 320.000 VNĐ

Thi công đất

Tác giả: Đặng Đình Minh-ĐHKTHCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 88.000 VNĐ

Kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Hữu Thành-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 57.000 VNĐ

Đo đạc

Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 57.000 VNĐ

Kỹ thuật thi công (Tập 1)

Tác giả: Đỗ Đình Đức (CB), Lê Kiều
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 254
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 76.000 VNĐ

Thiết kế và thi công hố móng sâu

Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 576
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 170.000 VNĐ

Kết cấu thép

Tác giả: Nguyễn Tiến Thu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 86.000 VNĐ

Công nghệ ván khuôn trượt xây dựng nhà cao tầng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 76
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 20.000 VNĐ

Kỹ thuật thông gió

Tác giả: Trần Ngọc Chấn-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 432
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 132.000 VNĐ

Mạng kỹ thuật ngầm đô thị

Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn, Đỗ Như Tráng, Vũ Hoàng Ngọc-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 42.000 VNĐ

Công tác bêtông, thi công bêtông

Tác giả: Đặng Đình Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 46.000 VNĐ

Thiết kế và xử lý hố móng

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 290
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 75.000 VNĐ

Bến cảng trên nền đất yếu

Tác giả: Phạm Văn Giáp, Bùi Việt Đông-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 46.000 VNĐ

Công nghệ ván khuôn và giàn giáo trong xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 306
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 97.000 VNĐ

Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 78.000 VNĐ

Kết cấu ống thép nhồi bêtông

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Trần Việt Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 38.000 VNĐ

Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu thép và gạch đá

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 40.000 VNĐ

Thi công cọc nhồi, tường trong đất, giếng chìm

Tác giả: Đặng Đình Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 27.000 VNĐ

Hỏi đáp về chất lượng thi công công trình xây dựng

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 52.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép theo TCXDVN 356:2005

Tác giả: Tủ sách KHCN Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 412
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 130.000 VNĐ

Hoá học vô cơ và vật liệu vô cơ

Tác giả: Trương Văn Ngà
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 55.000 VNĐ

Thiết kế và thi công công trình ngăn dòng cửa sông, ven biển

Tác giả: Hồ Sỹ Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 58.000 VNĐ

Thi công công trình ngầm bằng các phương pháp đặc biệt

Tác giả: Nguyễn Thế Phùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 374
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 105.000 VNĐ

Kết cấu nhịp cầu thép

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà,
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 62.000 VNĐ

Thi công cọc đóng

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 80
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 20.000 VNĐ

Áp dụng công nghệ đức đẩy trong xây dựng cầu bêtông cốt thép dự ứng lực

Tác giả: Đặng Gia Nải
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 48.000 VNĐ

Tính toán thiết kế kết cấu mới và kết cấu gia cường mặt đường sân bay

Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 226
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 54.000 VNĐ

Tính toán sử dụng các thiết bị nâng chuyển

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 28.000 VNĐ

Thông gió

Tác giả: Nguyễn Văn Chí - ĐHKT HN
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 130
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 22.000 VNĐ

Sổ tay cơ học kết cấu

Tác giả: Trần Công Nghị
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 366
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 85.000 VNĐ

Kết cấu chuyên dụng bêtông cốt thép

Tác giả: Lê Thanh Huấn-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 50.000 VNĐ

Kết cấu thép

Tác giả: Vũ Thành Hải, Trương Quốc Bình-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 60.000 VNĐ

Kỹ thuật chế biến và gia công chất dẻo

Tác giả: Nguyễn Văn Huyền
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 62.000 VNĐ

Công nghệ dán bản thép gia cố sửa chữa cầu và kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Lê Thị Bích Thuỷ,
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cơ học chất lỏng ứng dụng và máy thuỷ lực

Tác giả: Phạm Văn Vĩnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 52.000 VNĐ

Cơ học lý thuyết

Tác giả: Phan Văn Cúc, Tống Danh Đạo
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cách sử dụng ngôn ngữ ma trận trong lý thuyết tính hệ thanh

Tác giả: Lều Thọ Trình
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 302
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 49.000 VNĐ

Cơ học kết cấu

Tác giả: Lý Trường Thành, Lều Mộc Lan, Hoàng Đình Trí-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 258
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 46.000 VNĐ

Lập tiến độ thi công sử dụng phần mềm DT và MS trong xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 36.000 VNĐ

Lý thuyết bôi trơn ướt

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 86
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 16.000 VNĐ

Thi công chế tạo kết cấu bêtông cốt thép

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 190
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 32.000 VNĐ

Cơ sở thiết kế chống gió đối với cầu dây nhịp lớn

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Phạm Hữu Sơn, Vũ Văn Toản
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 31.000 VNĐ

Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không

Tác giả: Phạm Huy Khang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 278
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 51.000 VNĐ

Tính kết cấu theo phương pháp động lực học

Tác giả: Võ Như Cầu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 43.000 VNĐ

Tổ chức khai thác không gian ngầm

Tác giả: Trường ĐH kiến trúc HN- BM Xây dựng công trình ngầm đô thị
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 50.000 VNĐ

Bài tập cơ học cơ sở 1

Tác giả: Lê Ngọc Chấn, Tống Danh Đạo-ĐHXD
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 20.000 VNĐ

Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng - Hướng dẫn sử dụng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 12.000 VNĐ

Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn

Tác giả: Võ Như Cầu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 456
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 68.000 VNĐ

Cung ứng kỹ thuật thi công hầm xây dựng

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 338
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 52.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế và thi công tường chắn đất có cốt theo phương pháp RRR

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 124
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 18.000 VNĐ

Khoa học công nghệ và tổ chức xây dựng

Tác giả: Trịnh Quốc Thắng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 30.000 VNĐ

Cơ học cơ sở 1 (dùng cho SV Đại học kỹ thuật)

Tác giả: Phan Văn Cúc, Vũ Bá Mai
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 30.000 VNĐ

Cọc khoan nhồi trong vùng hang động castơ

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 16.000 VNĐ

Kết cấu màng mỏng

Tác giả: Trần Tuấn Sơn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 30.000 VNĐ

Kỹ thuật và tổ chức thi công công trình thuỷ lợi -Tập 3

Tác giả: Nguyễn Khánh Tường, Nguyễn Văn Bảo-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 35.000 VNĐ

Quản lý khai thác đường ôtô

Tác giả: Doãn Hoa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 640
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 92.000 VNĐ

Tính kết cấu theo phương pháp ma trận

Tác giả: Võ Như Cầu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 68.000 VNĐ

Tính kết cấu theo phương pháp tối ưu

Tác giả: Võ Như Cầu - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 31.000 VNĐ

Sổ tay bảo dưỡng đường ô tô

Tác giả: Người dịch: Nguyễn Duy Thiện, Nguyễn Lê Minh
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 613
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 68.000 VNĐ

Mặt đường đá gia cố chất liên kết vô cơ

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu, Nguyên Xuân Đào
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 22.000 VNĐ

Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thuỷ

Tác giả: Lương Phương Hậu, Trần Đình Hợi-ĐHXDHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 34.000 VNĐ

Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Nguyễn Đình Đỗ, Nguyễn Trọng Cơ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 382
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 55.000 VNĐ

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 20
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 7.000 VNĐ

Cách tính hệ treo theo sơ đồ biến dạng

Tác giả: Lều Thọ Trình
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 38.000 VNĐ

Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ trong quy hoạch, thiết kế, thi công và sử dụng công trình xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 2003
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 25.000 VNĐ

Kỹ thuật thi công công trình cảng - đường thủy

Tác giả: Trường ĐH Xây Dựng, Hồ Ngọc Luyện, Lương Phương Hậu, Nguyễn Văn Phúc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 320.000 VNĐ

Bảo hộ lao động trong công nghiệp xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Phiêu (CB)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 283
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 42.000 VNĐ

ổn định động lực học công trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc-ĐHKTHN
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 16.000 VNĐ

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng thiết kế và tổ chức thi công

Tác giả: TCVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 56
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 18.000 VNĐ

Quy trình đóng cọc trong vùng xây chen

Tác giả: Viện KHKT xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 21
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 8.000 VNĐ

Thiết kế thi công & nghiệm thu móng cọc

Tác giả: TCXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 38.000 VNĐ

Công trình biển thiết kế hệ thống đệm và neo tàu

Tác giả: Đặng Quang Liên (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 59
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 12.000 VNĐ

Công trình biển thiết kế ụ khô, âu tàu, triền bến đóng tàu, máy nâng tàu và cửa ụ, âu

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 20.000 VNĐ

Công trình biển thiết kế tường bến cầu tàu, trụ độc lập

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 146
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 28.000 VNĐ

Công trình biển, tiêu chuẩn thực hành nạo vét và tôn tạo đất

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 164
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 28.000 VNĐ

Tấm và dầm nhiều lớp trên nền đàn hồi. Bài toán tiếp xúc

Tác giả: Nguyễn Văn Liên
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 20.000 VNĐ

Công trình biển - Chỉ dẫn thiết kế và thi công đê chắn sóng

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 18.000 VNĐ

Thiết kế biện pháp kĩ thuật thi công lắp nghép nhà công nghiệp 1 tầng

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Thám(chủ biên), KS. Tạ Thanh Bình
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 90
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 14.000 VNĐ

Công trình bảo vệ bờ biển và hải đảo

Tác giả: Lương Phương Hậu (chủ biên), Hoàng Xuân Lượng , Nguyễn Sỹ Nuôi, Lương Giang Vũ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 230
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 40.000 VNĐ

Kết cấu thép ống nhồi bê tông

Tác giả: Phạm Ngọc Khánh (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 20.000 VNĐ

Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa kỳ AISC 360-10

Tác giả: Đoàn Định Kiến và nnk - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 270
Năm xuất bản: 0
Giá bán: 135.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả