Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Hệ thống thông tin địa lý trong quản lý đô thị

Tác giả: Lê Thị Minh Phương - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 116000
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 68.000 VNĐ

Hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả: Trần Minh Phụng - ĐH Thủ Dầu Một
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 262
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 140.000 VNĐ

Giáo trình Hình thái học đô thị

Tác giả: Doãn Minh Khôi - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 228
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 125.000 VNĐ

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 114.000 VNĐ

Công trình đô thị và công trình ngầm

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh - ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 73.000 VNĐ

Giao thông thông minh trong đô thị

Tác giả: Đinh Văn Hiệp - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 126000
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 74.000 VNĐ

Chân dung một Hà Nội: KĐTM - Khu đô thị mới tại Hà Nội, Hai thập kỷ nhìn lại một mô hình

Tác giả: Trần Minh Tùng
Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 149.000 VNĐ

Phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong thiết kế tối ưu TPBT

Tác giả: Phạm Toàn Đức
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 59.000 VNĐ

Giao thông đô thị - Thiết kế đường phố

Tác giả: Huỳnh Văn Nam
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 127 VNĐ

Quản lý đô thị ở các nước đang phát triển

Tác giả: Nguyễn Tố Lăng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 105.000 VNĐ

Đô thị Việt Nam - góc nhìn từ những nơi chốn

Tác giả: Vũ Hiệp - ĐH Giao thông VT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 90.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà và thiết kế không gian ngoài nhà. Không gian ở xanh cộng đồng thân thiện

Tác giả: Khoa Kiến trúc và QH - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 20,5 x 20,5 cm
Số trang: 98
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 125.000 VNĐ

Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị

Tác giả: Hồ Ngọc Hùng, Tống Ngọc Tú, Hồ Thu Phương - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 99.000 VNĐ

Giao thông hành khách công cộng tốc độ cao, sức chở lớn trong phát triển đô thị

Tác giả: Hồ Ngọc Hùng - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 66.000 VNĐ

Quy hoạch vùng

Tác giả: Trần Trọng Hanh - Hội KTS VN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 162.000 VNĐ

Quy hoạch môi trường cấp quận - huyện

Tác giả: Nguyễn Thuý Lan Chi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 130
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 69.000 VNĐ

Xây dựng hệ thống tàu điện ngầm đô thị

Tác giả: Trần Tuấn Minh - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 140.000 VNĐ

Quy hoạch thiết kế tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp

Tác giả: Lương Bá Chấn - ĐH KTHN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 138
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 98.000 VNĐ

Pháp luật về quản lý chung cư ở Việt Nam

Tác giả: Doãn Hồng Nhung
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 68.000 VNĐ

Liên kết vùng hướng tới phát triển bền vững

Tác giả: Nguyễn Trọng Hòa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 95
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 98.600 VNĐ

Buôn làng trong đô thị Tây Nguyên

Tác giả: Nguyễn Hồng Hà
Khổ sách: 25 x 25 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 125.000 VNĐ

Quản lý đất đai và bất động sản đô thị

Tác giả: PGS.TS.Đỗ Hậu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 57.000 VNĐ

Thiết kế nút giao thông và điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu

Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 99.000 VNĐ

Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị

Tác giả: Vi Thị Quốc Khánh-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 58.000 VNĐ

Quy hoạch đơn vị ở bền vững Sustainable neighborhood

Tác giả: Nguyễn Cao Lãnh
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 99.000 VNĐ

Quy hoạch xây dựng đơn vị ở

Tác giả: Phạm Hùng Cường, Lâm Quang Cường-ĐHXD
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 224
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 79.000 VNĐ

Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị

Tác giả: Vũ Thị Vinh, Phạm Hữu Đức, Nguyễn Văn Thịnh-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 166
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 63.000 VNĐ

Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 125.000 VNĐ

Giao thông công cộng thành phố

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 150.000 VNĐ

50 mẫu nhà ở xã hội

Tác giả: Phạm Đình Tuyển
Khổ sách: 29,7 x 20,5 cm
Số trang: 214
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 265.000 VNĐ

Tối ưu hóa thiết kế để hạ giá thành nhà ở chung cư đô thị

Tác giả: Tổng công ty Tư vấn XDVN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 88.000 VNĐ

Quy hoạch đô thị

Tác giả: Phạm Hùng Cường
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 79.000 VNĐ

Quy hoạch Thủy lợi

Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 254
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 115.000 VNĐ

Chính sách đô thị tầm nhìn bao quát và hệ thống của nhà quản lý đô thị

Tác giả: Võ Kim Cương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 95.000 VNĐ

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

Tác giả: Bùi Khắc Toàn, Trần Thị Hường-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 67.000 VNĐ

Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Tác giả: Nguyễn Thế Bá - ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 79.000 VNĐ

Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây

Tác giả: Nguyễn Quốc Thông-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 296
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 105.000 VNĐ

Quản lý đô thị

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 60.000 VNĐ

Thiết kế đô thị có minh hoạ

Tác giả: Đặng Thái Hoàng (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 61.000 VNĐ

Quy hoạch vùng

Tác giả: Phạm Kim Giao- ĐHKTHN
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 68.000 VNĐ

Quản lý hạ tầng kỹ thuật

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 70.000 VNĐ

Cơ cấu quy hoạch của thành phố hiện đại

Tác giả: Lê Phục Quốc (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 56.000 VNĐ

Quản lý đô thị

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 524
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 110.000 VNĐ

Sổ tay giám sát thi công công trình xây dựng

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 72.000 VNĐ

Quy hoạch chiều cao

Tác giả: Trần Thị Vân, Phan Tấn Hài
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 53.000 VNĐ

Quy hoạch đô thị theo đạo lý châu Á

Tác giả: KTS. Lê Phục Quốc
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 86.000 VNĐ

Quy hoạch phát triển các Business Park mô hình tất yếu cho đô thị hiện đại

Tác giả: Nguyễn Cao Lãnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 130
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 44.000 VNĐ

Quy hoạch, thiết kế và khảo sát sân bay

Tác giả: Vũ Đình Phùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 360
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 105.000 VNĐ

Hướng dẫn làm bài tập đồ án quy hoạch 1 - Quy hoạch chi tiết đơn vị ở

Tác giả: Phạm Hùng Cường-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 52
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 25.000 VNĐ

Tính toán và thiết kế chi tiết các yếu tố nút giao thông khác mức

Tác giả: Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Văn Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 390
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 124.000 VNĐ

Tuyển tập đồ án quy hoạch 1-Quy hoạch đơn vị ở

Tác giả: ĐHXD-Khoa Kiến trúc
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 44
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 48.000 VNĐ

Hoàn thiện kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị

Tác giả: Trần thị Hường, Nguyễn Lâm Quảng, -ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 62.000 VNĐ

Quy hoạch cảng

Tác giả: Phạm Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Huệ…
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 596
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 195.000 VNĐ

Trắc địa quy hoạch đường và đô thị

Tác giả: Vũ Thặng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 69.000 VNĐ

Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm

Tác giả: Nguyễn Doãn ý
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 53.000 VNĐ

Lịch sử đô thị

Tác giả: Đặng Thái Hoàng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 336
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 70.000 VNĐ

Chính sách đô thị

Tác giả: Võ Kim Cương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 59.000 VNĐ

Công trình ngầm giao thông đô thị

Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 376
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 98.000 VNĐ

Đặc sắc Đô thị Phương Đông

Tác giả: Viện kiến trúc sư-Hội kiến trúc sư Việt nam
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 90.000 VNĐ

Hướng dẫn thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Tác giả: TS.Vũ Minh Hiểu(chủ biên), GS.TS.Hoàng văn Huệ, TS.nguyễn Xuân Minh, PGS.TS.Phạm Trọng Mạnh cùng các tác giả
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 40.000 VNĐ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Tác giả: QCVN 07:2010/BXD
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 101
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 78.000 VNĐ

Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị

Tác giả: Trần trọng Hanh-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 40.000 VNĐ

Quy hoạch xây dựng đô thị với sự tham gia của công đồng

Tác giả: Đỗ Hậu-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 30.000 VNĐ

Thiết kế và quy hoạch sân bay cảng hàng không

Tác giả: Phạm Huy Khang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 278
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 51.000 VNĐ

Tối ưu hoá dự trữ vật tư trong thiết kế tổng mặt bằng xây dựng

Tác giả: Trịnh Quang Vinh-ĐHKT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 158
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 28.000 VNĐ

Phương pháp tiếp cận mới về quy hoạch và quản lý đô thị-Tập 2

Tác giả: Nguyễn Đăng Sơn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 44.000 VNĐ

Kinh tế đô thị và vùng

Tác giả: Dư án qunar lý đô thị ở VN, TS. Trần Văn Tấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 30.000 VNĐ

Đô thị việt nam

Tác giả: Đàm Trung Phường
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 38.000 VNĐ

Các tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng nhà cao tầng - Hướng dẫn sử dụng

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 48
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 12.000 VNĐ

Thăng Long Hà Nội mười thế kỷ đô thị hoá

Tác giả: Trần Hùng, Nguyễn Quốc Thông
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 354
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 90.000 VNĐ

Thành phố và ngôi nhà

Tác giả: Hoàng Đạo Cung
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 20.000 VNĐ

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi

Tác giả: TS. Võ Kim Cương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 35.000 VNĐ

Đô thị cổ Bắc Kinh

Tác giả: Trần Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 24.000 VNĐ

Giới thiệu một số mẫu chung cư cao tầng

Tác giả: Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ III
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 32.000 VNĐ

Sổ tay quy hoạch giao thông đô thị

Tác giả: Lê Phục Quốc (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 16.000 VNĐ

Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

Tác giả: Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 94
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 18.000 VNĐ

Sổ tay quy trình thống nhất về thiết kế quy hoạch đô thị

Tác giả: Viện NC thiết kế QH Trung Quốc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 20.000 VNĐ

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế đầu tư, quy hoạch và quản lý cơ sở hạ tầng đô thị

Tác giả: Trần Đức Dục
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2000
Giá bán: 28.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả