Nhà xuất bản xây dựng

Quản lý thư viện

Mạng lưới này bao gồm một loạt các chuyên gia như thủ thư, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục. Nền tảng này cung cấp cho bạn cơ hội để chia sẻ ý tưởng, lời khuyên và cơ hội hợp tác. Không gian cơ bản này tại nhà xuất bản xây dựng mang đến cho tất cả các thủ thư nhiều nội dung đa dạng. Trên mạng này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về thực tiễn nghiên cứu truy cập mở, một ngày trong cuộc đời của một nhà nghiên cứu và những câu chuyện thư viện hàng đầu ở châu Á và Thái Bình Dương.

Tài nguyên mạnh mẽ của chúng tôi

Dừng lại bởi trang thư viện của chúng tôi trên Thư viện trực tuyến nhà xuất bản xây dựng cho tất cả các thông tin bạn cần! Chúng tôi cung cấp tất cả các loại nghiên cứu để giúp bạn tạo ra một bộ sưu tập rộng lớn. Nền tảng này cung cấp nhiều nguồn tài nguyên cho các mục đích cung cấp cho bạn cơ hội khám phá và khả năng tiếp cận nội dung độc đáo! Một số tài nguyên có sẵn trong thư viện của chúng tôi bao gồm:

  • Đăng ký tạp chí
  • Sách & Gói trực tuyến
  • Cơ sở dữ liệu nghiên cứu
  • Bảng giá
  • Thông tin kĩ thuật
  • Khám phá nội dung

 

Ở lại đến ngày

Luôn kết nối với các nguồn lực có ý nghĩa, có liên quan và mạnh mẽ của chúng tôi. Chúng tôi có nhiều nền tảng cho phép bạn khám phá các cơ hội mở rộng cho nghiên cứu của mình.

 

Thông báo qua email

Nhận thông báo liên quan đến các bản tin thư viện, xu hướng thư viện, nội dung có ảnh hưởng và cập nhật về tất cả các sản phẩm và giải pháp của nhà xuất bản xây dựng. Đây là một cách tuyệt vời để giữ liên lạc với nhà xuất bản xây dựng. Các thông báo qua email này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm như giao thức hiện tại, sách trực tuyến, tác phẩm tham khảo, nhà xuất bản xây dựng, v.v. Điền vào mẫu đơn nhanh chóng để bắt đầu.

 

Mạng nhà xuất bản xây dựng

Mạng lưới này bao gồm một loạt các chuyên gia như thủ thư, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục. Nền tảng này cung cấp cho bạn cơ hội để chia sẻ ý tưởng, lời khuyên và cơ hội hợp tác. Không gian cơ bản này tại nhà xuất bản xây dựng mang đến cho tất cả các thủ thư nhiều nội dung đa dạng. Trên mạng này, bạn sẽ tìm thấy thông tin về thực tiễn nghiên cứu truy cập mở, một ngày trong cuộc đời của một nhà nghiên cứu và những câu chuyện thư viện hàng đầu ở châu Á và Thái Bình Dương.

 

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ

Tài nguyên của chúng tôi thông báo cho nghiên cứu trong tương lai trong khi thúc đẩy thực hành và truyền cảm hứng cho sự tò mò. nhà xuất bản xây dựng có một số tạp chí, công trình tham khảo, nghiên cứu, và sách và thông tin trực tuyến. Trong các công cụ này, thủ thư có thể tìm hiểu nhiều thông tin từ các chủ đề như Thiên văn học, Động vật học, Tội phạm học, Giáo dục, v.v. Chúng tôi có các dịch vụ trải rộng trên tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.