Nhà xuất bản xây dựng

Nhà sách

Chúng tôi vô song trong việc hiểu và điều hướng những thách thức thương mại và thực tế mà xã hội phải đối mặt. Cùng nhau, chúng tôi có thể thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu của bạn và tạo ra thay đổi tích cực thông qua kiến ​​thức. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ những người đặt câu hỏi vì cảm giác tò mò đó là điều khiến thế giới tiến lên.

Chúng tôi xuất bản hơn 1.000 tạp chí xã hội

Chúng tôi vô song trong việc hiểu và điều hướng những thách thức thương mại và thực tế mà xã hội phải đối mặt. Cùng nhau, chúng tôi có thể thúc đẩy lĩnh vực nghiên cứu của bạn và tạo ra thay đổi tích cực thông qua kiến ​​thức. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ những người đặt câu hỏi vì cảm giác tò mò đó là điều khiến thế giới tiến lên.

Bằng cách trao quyền cho các đối tác xã hội của chúng tôi để chia sẻ công việc phi thường của họ với nhiều người hơn, mọi người đều có lợi.

 

Hỗ trợ bạn từng bước trên đường

  • Chúng tôi cung cấp các cơ hội giáo dục và kết nối mạng chuyên nghiệp
  • Chúng tôi chia sẻ kiến ​​thức và câu chuyện của xã hội thông qua các tài nguyên như  vì vậy bạn có các công cụ để điều hướng các thay đổi trong ngành.
  • Chúng tôi muốn giúp mọi người xã hội hàng đầu trên thế giới kết nối với nhau. Tham gia cuộc trò chuyện với