Nhà xuất bản xây dựng

Nhà nghiên cứu

Trong hơn hai thập kỷ, Nhà xuất bản xây dựng đã hợp tác với các trường cao đẳng và đại học trên khắp thế giới để giúp hoàn thành nhiệm vụ của họ trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và năng động. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp hỗ trợ các tổ chức giáo dục đại học cần liên tục đáp ứng nhu cầu của người học và người sử dụng lao động.

Cùng nhau, chúng ta sẽ chuyển đổi giáo dục đại học. TM

 

Một đối tác đã được chứng minh trong việc thúc đẩy sự thành công của sinh viên và tăng trưởng thể chế

Trong hơn hai thập kỷ, Nhà xuất bản xây dựng đã hợp tác với các trường cao đẳng và đại học trên khắp thế giới để giúp hoàn thành nhiệm vụ của họ trong một thị trường ngày càng cạnh tranh và năng động. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp hỗ trợ các tổ chức giáo dục đại học cần liên tục đáp ứng nhu cầu của người học và người sử dụng lao động. Để đạt được điều này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh và giải pháp công nghệ giải quyết các nhu cầu độc đáo của họ và giúp họ phát triển với một thị trường luôn thay đổi. Cho dù thu hút và giữ chân sinh viên, phát triển kinh nghiệm học tập hấp dẫn hay hỗ trợ đặc biệt cho giảng viên và sinh viên, chuyên môn của chúng tôi, văn hóa học tập liên tục và tập trung vào đổi mới chiến lược giúp các đối tác của chúng tôi đạt được mục tiêu của tổ chức và thúc đẩy thành công của sinh viên.

 

Lợi thế của Dịch vụ Giáo dục 

Với mọi quan hệ đối tác, chúng tôi cam kết cung cấp:

Quan hệ đối tác đáng tin cậy - Cách tiếp cận hợp tác  của chúng tôi là một nền tảng linh hoạt, minh bạch và hợp tác. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm hỗ trợ hơn 35 đối tác giáo dục đại học, chúng tôi đã giúp thay đổi cuộc sống của hơn 20.000 sinh viên. Chính vì cách tiếp cận này và giá trị chúng tôi mang lại mà chúng tôi thành công như một đối tác chiến lược, đáng tin cậy.

Giải pháp tùy chỉnh -  Chúng tôi hiểu rằng không có hai quan hệ đối tác giống nhau. Do đó, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các đối tác để xác định sự kết hợp đúng đắn giữa các dịch vụ, giải pháp công nghệ và mô hình kinh doanh để giải quyết tốt nhất các nhu cầu độc đáo của họ. Chúng tôi gọi đây là Giải pháp Kiến trúc TM ; phương pháp tiếp cận, cung cấp cho các đối tác của chúng tôi tính linh hoạt mà họ cần để đạt được mục tiêu và tầm nhìn cho tương lai.

Đổi mới chiến lược -  Chúng tôi liên tục đánh giá các dịch vụ và mô hình kinh doanh của mình để thu hẹp khoảng cách giữa nhu cầu ngày nay và các cơ hội trong tương lai. Chúng tôi đầu tư đáng kể vào con người, quy trình và công nghệ của chúng tôi, như nền tảng Ranku , để đảm bảo chúng tôi đáp ứng nhu cầu phát triển của các đối tác và người học của chúng tôi ngày hôm nay, và trong tương lai.

 

Đúng với sứ mệnh và tầm nhìn của đối tác của chúng tôi

Nhà xuất bản xây dựng cam kết cung cấp sự hợp tác đáng tin cậy, các giải pháp tùy chỉnh và đổi mới chiến lược cần thiết để đáp ứng hiệu quả các nhu cầu độc đáo của các đối tác của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực đáng kể để hiểu được sức mạnh và vị thế của các đối tác trong giáo dục đại học, cho phép chúng tôi phát triển các mô hình hợp tác được tùy chỉnh theo nhu cầu của họ và phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của họ. Khi làm như vậy, chúng tôi giúp cung cấp kinh nghiệm tiếp cận, thông báo và trang bị cho người học thông tin họ cần để hành động và thành công.

 

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Cho dù các đối tác đại học yêu cầu hỗ trợ từ đầu đến cuối hoặc một bộ dịch vụ và giải pháp riêng biệt, chúng tôi cung cấp một quan hệ đối tác thể chế chiến lược đã được chứng minh, không giống bất kỳ ngành nào khác trong ngành. Ghé thăm chúng tôi để tìm hiểu thêm.