Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Ứng dụng kỹ thuật tối ưu hóa trong mô phỏng hàng hải

Tác giả: TS. Trần Khánh Toàn, PGS.TS. Phạm Kỳ Quang (hiệu đính) - ĐH hàng Hải VN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 214
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 120.000 VNĐ

Công cụ thực hành, quản lý dự án EVM

Tác giả: TS. Lương Văn Cảnh - ĐH Bách khoa HCM
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 57.000 VNĐ

Thuật ngữ địa kỹ thuật Anh - Việt

Tác giả: Trịnh Việt Cường - Viện KH &CN Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 82.000 VNĐ

Kỹ thuật chiếu sáng

Tác giả: Đỗ Như Ý - ĐH Mỏ địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 93.000 VNĐ

Kỹ thuật đo lường điện và các thuật toán đo phi điện

Tác giả: Đặng Văn Chí - Đh Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 152.000 VNĐ

Hệ thống nhúng thời gian thực

Tác giả: Hà Đắc Bình, Ngô Lê Minh Tâm
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 184
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 85.000 VNĐ

Tiếng anh trong xây dựng và kiến trúc

Tác giả: Võ Như Cầu
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 292
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 117.000 VNĐ

Tiếng anh chuyên ngành kiến trúc, xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng đô thị

Tác giả: Vi Thị Quốc Khánh-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 58.000 VNĐ

Danh bạ điện thoại nghành xây dựng năm 2015

Tác giả: Văn phòng - Bộ Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 388
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 0 VNĐ

Phương pháp tính

Tác giả: Nguyễn Thế Hùng, Trần Văn Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 344
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 152.000 VNĐ

Kỹ thuật viết và thuyết trình

Tác giả: Nguyễn Tố Lăng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 45.000 VNĐ

Mẫu nhà dân tự xây

Tác giả: Bộ Xây dựng-Viện NCKTrúc
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 274
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 115.000 VNĐ

Tiếng Anh trong kỹ thuật tài nguyên nước

Tác giả: Bùi Công Quang, Trần Mạnh Tuân
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 260
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 73.000 VNĐ

Thường thức cuộc sống trong ngôi nhà

Tác giả: Nguyễn tiến Đích
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 228
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 53.000 VNĐ

English Computing

Tác giả: Vũ Thị Nga, Hoàng Hải Trà - CĐ đô thị
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 32.000 VNĐ

Các thuật ngữ kỹ thuật Việt Anh, Anh Việt cầu đường ôtô

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 44.000 VNĐ

Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu Việt Anh

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Đào Duy Lâm
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 320.000 VNĐ

Hoá học vô cơ và vật liệu vô cơ

Tác giả: Trương Văn Ngà
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 55.000 VNĐ

Hoá nước

Tác giả: Nguyễn Văn Bảo-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 42.000 VNĐ

Công nghệ sản xuất chất màu gốm sứ

Tác giả: Lê Văn Thanh, Nguyễn Minh Phương
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 104
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 22.000 VNĐ

Cơ sở lý thuyết đàn hồi

Tác giả: Nguyễn Văn Phượng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 29.000 VNĐ

Cơ sở lý thuyết hoá học

Tác giả: Nguyễn Hữu Bảo, Trần Đình Cảnh-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 29.000 VNĐ

Cơ sở kỹ thuật rung trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng

Tác giả: Trần Văn Tuấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 378
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 58.000 VNĐ

Từ điển kỹ thuật xây dựng cầu Anh Việt

Tác giả: Nguyễn Viết Trung
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 34.000 VNĐ

Sổ tay đối chiếu kim loại thông dụng

Tác giả: Nguyễn Văn Huyền
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 65.000 VNĐ

Thuật ngữ xây dựng hầm Anh Việt

Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Đức Toản
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 568
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 65.000 VNĐ

Từ điển kỹ thuật xây dựng và máy móc thiết bị thi công anh pháp việt

Tác giả: Phạm Thái Vinh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 832
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 120.000 VNĐ

Bài toán phẳng của lý thuyết đàn hồi

Tác giả: Nguyễn Đình Chiều
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 37.000 VNĐ

Lý thuyết dẻo và các ứng dụng

Tác giả: Đào Huy Bích
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 362
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 52.000 VNĐ

Từ điển thông dụng Anh-Việt, Việt-Anh xây dựng và kiến trúc

Tác giả: Võ Như Cầu
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 50.000 VNĐ

Từ điển Việt Anh Pháp kiến trúc và xây dựng

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 376
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 95.000 VNĐ

Từ điển thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thuỷ lợi Anh - Việt

Tác giả: Uỷ ban tưới tiêu quốc tế (ICID)
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 1491
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 340.000 VNĐ

Từ điển bách khoa xây dựng, kiến trúc

Tác giả: Đoàn Định Kiến
Khổ sách: 18 x 24 cm
Số trang: 498
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 120.000 VNĐ

Cách tính hệ treo theo sơ đồ biến dạng

Tác giả: Lều Thọ Trình
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 38.000 VNĐ

ổn định động lực học công trình

Tác giả: Nguyễn Xuân Ngọc-ĐHKTHN
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 186
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 16.000 VNĐ

Thông lệ và chuẩn mực kế toán quốc tế

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Đình Đỗ (chủ biên), PGS.TS.Ngô Thế Chi - Ts. Trương Thị Thủy
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 110
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 18.000 VNĐ

Từ điển kỹ thuật thuỷ lợi Anh - Việt

Tác giả: Phạm Thái Vinh
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 518
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 60.000 VNĐ

Vi sinh vật công nghiệp

Tác giả: Lê Xuân Phưng-ĐH Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 388
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 46.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả