Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý

Tác giả: Lê Thị Minh Phương - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 109.000 VNĐ

Kỹ thuật cháy

Tác giả: Pgs.TS Hoàng Ngọc Đồng - ĐHBK Đà Nẵng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 128.000 VNĐ

Ảnh hưởng của sóng tràn tới ổn định khối phủ Rakuna IV trong điều kiện Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Hương Giang - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19x27
Số trang: 106
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 64.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả

Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý

Tác giả: Lê Thị Minh Phương - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 196
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 109.000 VNĐ

Kỹ thuật cháy

Tác giả: Pgs.TS Hoàng Ngọc Đồng - ĐHBK Đà Nẵng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 238
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 128.000 VNĐ

Ảnh hưởng của sóng tràn tới ổn định khối phủ Rakuna IV trong điều kiện Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Hương Giang - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19x27
Số trang: 106
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 64.000 VNĐ