Nhà xuất bản xây dựng

Liên hệ với chúng tôi

Thông tin liên hệ

BỘ XÂY DỰNG

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

Trụ sở: 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội
Xưởng In: Số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Hotline: 0243 821 8785.

Phòng kinh doanh dịch vụ: 024 3974 2371
Email: kddv.nxbxd@gmail.com .

Phòng phát hành : 024. 3974 1791.
Email: pkd.nxbxd@gmail.com .

Cửa hàng giới thiệu:  Số 5 ,Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.
Website: http://nxbxaydung.com.vn/