Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Hợp đồng trong xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Lan Phương, NCS.ThS. Phạm Việt Anh - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17x24
Số trang: 240
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 129.000 VNĐ

Đấu thầu trong xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Tuyết Dung; PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, TS. Phạm Thị Tuyết - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17x24
Số trang: 416
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 218.000 VNĐ

Tin học ứng dụng trong quản trị sản xuất

Tác giả: Lê Đức Tâm - ĐH Xây Dựng Miền Trung
Khổ sách: 21x31
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 120.000 VNĐ

Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân….-ĐH Xây dựng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 99.000 VNĐ

Hình thức đối tác công tư các mô hình phát triển cho Việt Nam

Tác giả: Phạm Quốc Trường - Cty CPTV và QLDA Việt Long
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 106.000 VNĐ

Định giá xây dựng theo cơ chế mới (Nghị định 68/2019/NĐ-CP)

Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 183.000 VNĐ

Kinh tế đô thị

Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng (CB), Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thùy Linh - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 504
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 273.000 VNĐ

Giám sát đánh giá dự án đầu tư xây dựng

Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 115.000 VNĐ

Quản lý hợp đồng trong xây dựng

Tác giả: Phạm Phú Cường (CB), Lê Đình Thục - ĐHGTVT HCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 70.000 VNĐ

Phân tích kinh tế - kỹ thuật các công nghệ thi công xây dựng

Tác giả: PGS.TS Lê Anh Dũng, PGS.TS Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 200
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 106.000 VNĐ

Kinh tế đầu tư phát triển đô thị

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 418
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 212.000 VNĐ

Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng

Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc HN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 360
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 186.000 VNĐ

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình

Tác giả: Lê Minh Thoa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 102
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 59.000 VNĐ

Tài chính doanh nghiệp

Tác giả: Ts. Nguyễn Quỳnh Sang - ĐHGTVT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 270
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 138.000 VNĐ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc Hà Nội
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 246
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 126.000 VNĐ

Định giá sản phẩm xây dựng

Tác giả: Phạm Thị Trang - ĐHBK Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 126000
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 70.000 VNĐ

Sổ tay quản lý chất lượng công trình

Tác giả: Trần Vinh Vũ - Viện XD và QTKD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 410
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 235.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án môn học kinh tế xây dựng và nghiệp vụ đấu thầu

Tác giả: Đặng Văn Dựa - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 60
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 39.000 VNĐ

Quản lý rủi ro trong xây dựng

Tác giả: Đinh Tuấn Hải, Nguyễn Hữu Huế - ĐH Kiến trúc và ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 198
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 103.000 VNĐ

Đánh giá sản xuất sạch hơn

Tác giả: Lê Thanh Hải - Viện Môi trường và Tài nguyên TP HCM
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 276
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 138.000 VNĐ

Tiến độ thi công trong xây dựng

Tác giả: Lê Anh Dũng - ĐHKTHN
Khổ sách: 18 x 24 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 153.000 VNĐ

Phân tích các mô hình quản lý trong xây dựng

Tác giả: Đinh Tuấn Hải
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 72.000 VNĐ

Phương pháp định lượng trong quản lý kinh doanh và xây dựng

Tác giả: Nguyễn Thanh Phong - ĐH Mở TP HCM
Khổ sách: 19x27
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 145.000 VNĐ

Định giá bất động sản

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 60.000 VNĐ

Các giải pháp quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng - Tập 1

Tác giả: Trần Đình Ngô
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 165.000 VNĐ

Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - ĐHKTHN
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 498
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 234.000 VNĐ

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng

Tác giả: Lê Anh Dũng - Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 85.000 VNĐ

Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư

Tác giả: Lê Anh Dũng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 276
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 135.000 VNĐ

Kinh tế đầu tư xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 564
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 191.000 VNĐ

Quản lý nhà nước về kinh tế và quản trị kinh doanh trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Chọn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 484
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 165.000 VNĐ

Phương pháp quản lý xây dựng chuyên nghiệp – Tập 2

Tác giả: Trần Đình Ngô
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 408
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 194.000 VNĐ

Kinh tế máy xây dựng và xếp dỡ

Tác giả: Nguyễn Bính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 180
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 68.000 VNĐ

Điều kiện hợp đồng FIDIC (Tập 2)

Tác giả: Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 632
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 278.000 VNĐ

Nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Đào Tùng Bách
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 304
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 110.000 VNĐ

Điều kiện hợp đồng FIDIC - Tập 1

Tác giả: Hiệp hội Quốc tế các kỹ sư tư vấn
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 418
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 187.000 VNĐ

Nghiệp vụ định giá xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Hồ Bạch Ngọc
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 472
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 161.000 VNĐ

Tổ chức và kế hoạch hóa thi công cầu

Tác giả: Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Trần Quốc Ca, Nguyễn Đức Hoàng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 92.000 VNĐ

Ngăn ngừa mầm bệnh công trình trong công tác thiết kế xây dựng

Tác giả: Từ Đức Hòa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 48.000 VNĐ

Tối ưu hóa thiết kế để hạ giá thành nhà ở chung cư đô thị

Tác giả: Tổng công ty Tư vấn XDVN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 128
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 88.000 VNĐ

Vai trò chủ nhiệm chủ trì thiết kế đối với dự án đầu tư xây dựng công trình

Tác giả: Từ Đức Hòa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 68
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 48.000 VNĐ

Phương pháp đo bóc khối lượng và tính dự toán công trình xây dựng

Tác giả: TS. Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 154
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 59.000 VNĐ

Quản lý vật tư thiết bị trong dự án Xây dựng

Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 0
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 62.000 VNĐ

An toàn lao động trong công trình xây dựng

Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 266
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 114.000 VNĐ

Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng

Tác giả: Đinh Tuấn Hải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 396
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 175.000 VNĐ

Quản lý dự án xây dựng

Tác giả: Đinh tuấn Hải
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 356
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 114.000 VNĐ

Quản lý dự án xây dựng, lập và thẩm định dự án

Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 92.000 VNĐ

Quản lý dự án xây dựng, thiết kế đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng

Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 95.000 VNĐ

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tác giả: Trịnh Quốc Thắng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 67.000 VNĐ

Lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Tác giả: Nguyễn Thống-ĐH Bách khoa HCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 97.000 VNĐ

Quản lý dự án bằng sơ đồ mạng

Tác giả: Lê Văn Kiểm, Nguyễn Quang Tường
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 170
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 51.000 VNĐ

Phòng chống cháy nổ và nhiễm độc công trình ngầm

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 148
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 57.000 VNĐ

Bảo hộ lao động trong xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng - ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 402
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 137.000 VNĐ

Kinh tế xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Thất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 214
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 65.000 VNĐ

Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tác giả: Trịnh Quốc Thắng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 264
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 75.000 VNĐ

Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình

Tác giả: Bùi Ngọc Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 338
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 99.000 VNĐ

Lựa chọn phương án đầu tư

Tác giả: Đặng Xuân Mai, Nguyễn Lương Hải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 100
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 28.000 VNĐ

Nghiệp vụ đấu thầu

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Đào Tùng Bách
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 76.000 VNĐ

Phân tích định lượng hoạt động kinh tế doanh nghiệp xây dựng

Tác giả: Đặng thị xuân Mai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 118
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 30.000 VNĐ

Lý luận cơ sở về quản trị kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Văn Chọn, Nguyễn Hồng Hải
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 28.000 VNĐ

Maketting của doanh nghiệp xây dựng

Tác giả: Đinh Đăng Quang-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 115.000 VNĐ

Tổ chức sản xuất xây dựng

Tác giả: Lê Kiều-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 38.000 VNĐ

Kinh tế đô thị và vùng

Tác giả: Dư án qunar lý đô thị ở VN, TS. Trần Văn Tấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 30.000 VNĐ

Điều kiện năng lực nhiệm vụ, quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 88
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 160.000 VNĐ

Lập nghiệp - Quyển 1 Khởi sự kinh doanh

Tác giả: Nguyễn Mạnh Quân
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 452
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 52.000 VNĐ

Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 cho các doanh nghiệp xây dựng

Tác giả: Nguyễn Xuân Hải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 242
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 42.000 VNĐ

Kinh tế thuỷ lợi

Tác giả: Nguyễn Thượng Bằng, Ngô Tuấn Anh…ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 28.000 VNĐ

Kinh tế xây dựng trong cơ chế thị trường

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Trần Hồng Mai
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 345
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 54.000 VNĐ

Kế toán và phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Nguyễn Đình Đỗ, Nguyễn Trọng Cơ
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 382
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 55.000 VNĐ

Kinh tế môi trường

Tác giả: Nguyễn Đức Khiển
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 279
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 42.000 VNĐ

Thống kê doanh nghiệp xây dựng

Tác giả: Lê Tự Tiến (CB)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 187
Năm xuất bản: 2002
Giá bán: 30.000 VNĐ

Bài tập hạch toán kế toán trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Minh Đức-ĐHXDHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 27.000 VNĐ

Phân tích kinh tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp

Tác giả: Nguyễn Đăng Hạc-ĐHXDHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 1998
Giá bán: 20.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả