Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng

Tác giả: TS. Nguyễn Lan - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 89.000 VNĐ

Đất nền, nước ngầm và địa kỹ thuật công trình lãnh thổ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Gia Chính
Khổ sách: 21x31
Số trang: 884
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 598.000 VNĐ

Giáo trình thí nghiệm địa kỹ thuật xây dựng

Tác giả: Nguyễn Thanh Danh - ĐHXD Miền Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 92000
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 58.000 VNĐ

Giáo trình địa chất công trình

Tác giả: Nguyễn Thanh Danh - ĐHXD Miền Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 73.000 VNĐ

Thuật ngữ địa kỹ thuật Anh - Việt

Tác giả: Trịnh Việt Cường - Viện KH &CN Xây dựng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 82.000 VNĐ

Giáo trình địa chất công trình

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc, Phan Anh Tú và nnk -ĐHKT HCM
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 366
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 184.000 VNĐ

Địa kỹ thuật ứng dụng

Tác giả: Trần Thanh Giám, Nguyễn Công Giang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 270
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 136.000 VNĐ

Động đất và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất

Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Đặng Công Thuật - ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 143.000 VNĐ

Hệ thống quan trắc cầu dây văng và cầu dây võng

Tác giả: Nguyễn Viết Trung - ĐHGTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 218
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 113.000 VNĐ

Lũ quét và trượt lở đất

Tác giả: Phạm Thị Lan Hương - ĐH Thủy Lợi
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 77.000 VNĐ

Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông, tập 1

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 374
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 183.000 VNĐ

Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông, tập 2

Tác giả: Phạm Văn Thoan
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 534
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 256.000 VNĐ

Lý thuyết sai số và bình sai trong trắc địa

Tác giả: Phan Văn Hiến - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 362
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 177.000 VNĐ

Cơ học khối đá

Tác giả: Trần Thượng Bình - ĐHKT HN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 158
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 86.000 VNĐ

Suy thoái giếng khai thác nước dưới đất - Biện pháp khắc phục

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hà
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 250
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 118.000 VNĐ

Trắc địa

Tác giả: Trần Đình Trọng
Khổ sách: 10 x 15 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2017
Giá bán: 106.000 VNĐ

Cơ học đất

Tác giả: PGS.TS.Võ Phán, ThS. Phan Lưu Minh Phượng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 88.000 VNĐ

Nền và móng (Dành cho sinh viên ngành XDDD và CN)

Tác giả: Tô Văn Lận
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 322
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 163.000 VNĐ

Giáo trình cơ học đá và khối đá

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 418
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 199.000 VNĐ

Đất sét trương nở trong điều kiện nhiệt đới ẩm Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 65.000 VNĐ

Địa kỹ thuật với phát triển công trình đô thị

Tác giả: Nguyễn Bá Kế (Chủ biên)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 162.000 VNĐ

Địa kỹ thuật môi trường

Tác giả: Bùi Văn Trường
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 87.000 VNĐ

Phân tích thấm trong môi trường đất

Tác giả: Bùi Văn Trường
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 87.000 VNĐ

Sự hư hỏng của nền móng và kết cấu kim loại

Tác giả: Phạm Huy Chính
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 142
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 74.000 VNĐ

Các kỹ thuật mới cải tạo và bảo vệ môi trường đất trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Viết Minh - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 17.000 VNĐ

Giáo trình Địa tin học cơ sở

Tác giả: Hoàng Thị Thanh Thủy - ĐH Tài nguyên Môi trường
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 83.000 VNĐ

Địa chất thủy văn công trình

Tác giả: Nguyễn Hồng Đức - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 137.000 VNĐ

Sai số và bình sai trong trắc địa

Tác giả: Vũ Thặng - ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 284
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 146.000 VNĐ

Địa kỹ thuật xây dựng công trình trên nền đất yếu dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Tác giả: Mai Di Tám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 90.000 VNĐ

Tính toán, thiết kế neo trong đất

Tác giả: Nguyễn Quốc Tới - ĐHCN GTVT
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 196000
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 99.000 VNĐ

Tính toán thiết kế hệ cọc đất xi măng trong gia cố nền đất yếu

Tác giả: Nguyễn Viết Hùng, Trần Thế Truyền, Phạm Đình Đạo - ĐH Giao thông vận tải
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 122
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 68.000 VNĐ

Khảo sát và đánh giá nhà - công trình

Tác giả: Nguyễn Bá Kế, Trần Chủng, Nguyễn Xuân Chính - Viện KHCNXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 364
Năm xuất bản: 2016
Giá bán: 175.000 VNĐ

Thí nghiệm cơ học đất

Tác giả: Ngô Tấn Dược
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 54
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 22.000 VNĐ

Địa chất công trình

Tác giả: Nguyễn Hồng Đức, Nguyễn Viết Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 116.000 VNĐ

Hướng dẫn xây dựng, sửa chữa nhà và công trình thấp tầng trong vùng động đất

Tác giả: Nguyễn Võ Thông - Viện KHCN
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 126
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 52.000 VNĐ

Thi công đất và nền móng

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 187.000 VNĐ

Nâng cao hiệu quả khai thác các mỏ đá xây dựng khu vực Nam Bộ

Tác giả: Bùi Xuân Nam và nnk
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 522
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 315.000 VNĐ

Cơ học đất

Tác giả: Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 114.000 VNĐ

Thạch luận công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 155.000 VNĐ

Trắc địa cơ sở - Tập I

Tác giả: Đang cập nhập
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 97.000 VNĐ

Trắc địa cơ sở - Tập II

Tác giả: Đang cập nhập
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 264
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 95.000 VNĐ

Địa chất công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên-Trường ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 103.000 VNĐ

Trắc địa đại cương (ĐHXD)

Tác giả: Phạm Văn Chuyên-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2015
Giá bán: 96.000 VNĐ

Đồ án cơ học đất nền móng

Tác giả: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phóng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 84
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 36.000 VNĐ

Gia cố nền và móng khi sửa chữa nhà

Tác giả: Đặng Trần Chính, Lê Mạnh Lân (dịch)
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 39.000 VNĐ

Chỉ dẫn thiết kế nền nhà và công trình

Tác giả: Viện nghiên cứu khoa học nền và công trình ngầm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 356
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 124.000 VNĐ

Nền và móng công trình cầu đường

Tác giả: Bùi Anh Định, Nguyễn Sỹ Ngọc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 109.000 VNĐ

Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc Barét tường trong đất và neo trong đất

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng-Bộ Xây dựng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 96
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 44.000 VNĐ

Trắc địa công trình đường hầm

Tác giả: Phan Văn Hiến
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 206
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 104.000 VNĐ

Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm - Tập I

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 348
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 167.000 VNĐ

Cơ học và tính toán kết cấu chống giữ công trình ngầm - Tập II

Tác giả: Trần Tuấn Minh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 372
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 178.000 VNĐ

Cơ học đất - Tập 2

Tác giả: Nguyễn Ngọc Phúc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 129.000 VNĐ

Cường độ chống cắt của đất trong các bài toán địa kỹ thuật

Tác giả: Trịnh Minh Thu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 248
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 122.000 VNĐ

Giải các bài toán địa kỹ thuật bằng đường ứng suất

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 144
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 73.000 VNĐ

Địa kỹ thuật (có ví dụ và bài tập)

Tác giả: Trần Thanh Giám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 266
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 128.000 VNĐ

Địa chất thuỷ văn công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2014
Giá bán: 75.000 VNĐ

Địa kỹ thuật biển và móng các công trình ngoài khơi

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Việt Dương-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 114.000 VNĐ

Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Đức Nguôn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 400
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 135.000 VNĐ

Bài tập địa kỹ thuật

Tác giả: Trần Thanh Giám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 234
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 84.000 VNĐ

Cường độ chống cắt của đất trong các bài tóa địa kỹ thuật

Tác giả: Trịnh Minh Thụ
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 220
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 0 VNĐ

Đất đá xây dựng và phương pháp cải tạo

Tác giả: Đỗ Minh Toàn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 115.000 VNĐ

Cơ học đất (tập 1)

Tác giả: Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Ngọc Phúc
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 265
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 113.000 VNĐ

Trắc địa (Sử dụng trong trường kỹ thuật)

Tác giả: Bùi Duy Quỳnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 88.000 VNĐ

Thực hành máy trắc địa

Tác giả: Bùi Duy Quỳnh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 88.000 VNĐ

Xói cục bộ trụ cầu

Tác giả: Trần Đình Nghiên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 85.000 VNĐ

Cơ học đất đá ứng dụng trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 280
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 129.000 VNĐ

Cơ sở địa chất - Địa chất công trình

Tác giả: Nguyễn Chí Trung
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 332
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 152.000 VNĐ

Kỹ thuật đầm chặt đất cho công trình đắp

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 57.000 VNĐ

Hướng dẫn đồ án nền và móng

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 65.000 VNĐ

Cơ học đất (GT dùng cho SV ngành xây dựng cầu đường)

Tác giả: Bùi Anh Định-ĐH Giao thông
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 314
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 108.000 VNĐ

Cơ sở địa chất công trình và địa chất thuỷ văn công trình

Tác giả: Nguyễn Hồng Đức-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 282
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 99.000 VNĐ

Nền móng công trình

Tác giả: Châu Ngọc ẩn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 398
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 136.000 VNĐ

Xử lý nền đất yếu trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 210
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 79.000 VNĐ

Nền và móng các công trình dân dụng công nghiệp

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Khánh-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 392
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 132.000 VNĐ

Sổ tay trắc địa công trình

Tác giả: Phạm Văn Chuyên, Lê Văn Hưng, Phan Khang
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 266
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 93.000 VNĐ

Nền móng và tầng hầm nhà cao tầng

Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 66.000 VNĐ

Chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng

Tác giả: Phạm Trọng Mạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 202
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 73.000 VNĐ

Kiểm định cầu

Tác giả: Chu Viết Bình, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Văn Nhậm…
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 53.000 VNĐ

Xây dựng nền đường ôtô đắp trên đất yếu

Tác giả: Dương Học Hải
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 150
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 54.000 VNĐ

Động đất và thiết kế công trình chịu động đất

Tác giả: Nguyễn Lê Ninh
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 514
Năm xuất bản: 2013
Giá bán: 162.000 VNĐ

Nền và móng

Tác giả: Lê Anh Hoàng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 300
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 105.000 VNĐ

Bài tập cơ học đất

Tác giả: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 174
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 56.000 VNĐ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập trắc địa đại cương

Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 63.000 VNĐ

Cẩm nang địa chất tìm kiếm thăm dò khoáng sản rắn

Tác giả: Đặng Xuân Phong
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 294
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 98.000 VNĐ

Sản phẩm địa kỹ thuật Polime và Compozit trong xây dựng dân dụng, giao thông, thuỷ lợi

Tác giả: Phan Trường Phiệt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 436
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 139.000 VNĐ

Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 67.000 VNĐ

Thủy văn công trình nâng cao - Quyển 1: Biến dạng lòng sông dưới cầu

Tác giả: Trần Đình Nghiên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 132
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 55.000 VNĐ

Nền và Móng

Tác giả: Lê xuân Mai(CB), Đỗ Hữu Đạo-Nguyễn TÍn,Đoàn Việt Lê
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 267
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 79.000 VNĐ

Bài tập địa chất cơ học đất và nền móng công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 344
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 105.000 VNĐ

áp lực đất và tường chắn đất

Tác giả: Phan Trường Phiệt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 360
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 136.000 VNĐ

Đất xây dựng và phương pháp gia cố nền đất

Tác giả: Trần Thanh Giám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 344
Năm xuất bản: 2012
Giá bán: 115.000 VNĐ

Địa kỹ thuật

Tác giả: Trần Thanh Giám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 244
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 73.000 VNĐ

Trắc địa xây dựng thực hành

Tác giả: Vũ Thặng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 312
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 86.000 VNĐ

Trắc địa

Tác giả: Phạm văn Chuyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 254
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 82.000 VNĐ

Lý thuyết và bài tập địa kỹ thuật công trình

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 316
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 94.000 VNĐ

Hướng dẫn thực hành về nền và móng

Tác giả: Viện Tiêu chuẩn Anh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 232
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 75.000 VNĐ

Cơ học đất (ĐH Đà nẵng)

Tác giả: Lê Xuân Mai, Đỗ Hữu Đạo-Trường ĐH Đà nẵng)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 320
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 95.000 VNĐ

Công tác trắc địa trong giám sát thi công xây dựng công trình

Tác giả: Phạm văn Chuyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 108
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 37.000 VNĐ

Cơ học đá

Tác giả: Nghiêm Hữu Hạnh
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 294
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 93.000 VNĐ

Cơ học đá ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 308
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 97.000 VNĐ

Cơ học đất

Tác giả: Nguyễn Đình Dũng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 322
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 95.000 VNĐ

Quy hoạch, thiết kế và khảo sát sân bay

Tác giả: Vũ Đình Phùng
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 360
Năm xuất bản: 2011
Giá bán: 105.000 VNĐ

Cẩm nang dùng cho kỹ sư địa kỹ thuật

Tác giả: Trần Văn Việt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 552
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 160.000 VNĐ

Trắc địa

Tác giả: Nguyễn Quang Tác-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 98.000 VNĐ

Hoàn thiện kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị

Tác giả: Trần thị Hường, Nguyễn Lâm Quảng, -ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 212
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 62.000 VNĐ

Chuẩn bị kỹ thuật đất đai xây dựng đô thị

Tác giả: Hồ Ngọc Hùng-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 45.000 VNĐ

Cơ học đất ứng dụng và tính toán công trình trên nền đất theo trạng thái giới hạn

Tác giả: Phan Trường Phiệt
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 572
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 150.000 VNĐ

Neo trong đất

Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 81.000 VNĐ

Khảo sát địa chất để thiết kế các loại công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 384
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 112.000 VNĐ

Xói lở ở công trình cầu

Tác giả: Trần đình Nghiêm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 176
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 58.000 VNĐ

Trắc địa

Tác giả: Nguyễn Quang Tác-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 188
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 65.000 VNĐ

Thực tập và bài tập địa chất công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 143.000 VNĐ

Sự cố nền móng công trình: Phòng tránh, sửa chữa, gia cường

Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 552
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 125.000 VNĐ

Trắc địa ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Thế Thận
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 392
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 99.000 VNĐ

Trắc địa quy hoạch đường và đô thị

Tác giả: Vũ Thặng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 272
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 69.000 VNĐ

Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu cơ học kết cấu

Tác giả: Lều Mộc Lan, Nguyễn Vũ Việt Nga-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 92
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 30.000 VNĐ

Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 88.000 VNĐ

Cọc đất xi măng - phương pháp gia cố nền đất yếu

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Viết Trung - Ks. Vũ Minh Tuấn
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 136
Năm xuất bản: 2010
Giá bán: 45.000 VNĐ

Hư hỏng sửa chữa gia cường nền móng

Tác giả: Lê Văn Kiểm
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 222
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 75.000 VNĐ

Bến cảng trên nền đất yếu

Tác giả: Phạm Văn Giáp, Bùi Việt Đông-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 168
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 46.000 VNĐ

Sổ tay địa chất công trình (tập 2)

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 80.000 VNĐ

Sổ tay địa chất công trình (tập 1)

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 346
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 72.000 VNĐ

Nền và móng công trình

Tác giả: Tạ Đức Thinh, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Hồng, Nguyễn Văn Phóng
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 192
Năm xuất bản: 2009
Giá bán: 46.000 VNĐ

Trắc địa đại cương (ĐHTL)

Tác giả: Hoàng Xuân Thành, Đào Duy Liêm-ĐHTL
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 288
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 60.000 VNĐ

Trắc địa đường hầm và công trình ngầm

Tác giả: Nguyễn Quang Tác-ĐHKTHN
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 112
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 29.000 VNĐ

Kỹ thuật nền móng công trình vùng đồi dốc

Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 30.000 VNĐ

Các bảng tính toán nền móng

Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu (dịch)
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 256
Năm xuất bản: 2008
Giá bán: 45.000 VNĐ

Bài tập cơ học đất (2007)

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 496
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 85.000 VNĐ

Cơ học đá

Tác giả: Nguyễn Quang Phích
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 356
Năm xuất bản: 2007
Giá bán: 64.000 VNĐ

Cơ học đất (ĐHXD 2006)

Tác giả: Phan Hồng Quân-ĐHXD
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 264
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 50.000 VNĐ

Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS

Tác giả: Phạm Hữu Đức
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 178
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 33.000 VNĐ

Xử lý các hiện tượng địa chất trong xây dựng

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 268
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 49.000 VNĐ

Địa chất cho kỹ sư xây dựng và môi trường

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 484
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 80.000 VNĐ

Địa chất thuỷ văn ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 534
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 90.000 VNĐ

Tổ chức khai thác không gian ngầm

Tác giả: Trường ĐH kiến trúc HN- BM Xây dựng công trình ngầm đô thị
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 298
Năm xuất bản: 2006
Giá bán: 50.000 VNĐ

Kỹ thuật khai thác nước ngầm

Tác giả: Trường ĐH Thủy Lợi , TS. Phạm Ngọc Hải - TS. Phạm Việt Hòa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 29.000 VNĐ

Bài tập địa chất thuỷ văn công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 156
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 28.000 VNĐ

Cơ học đất (ĐH Bách khoa)

Tác giả: Lê Anh Hoàng-ĐH Bách khoa
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 172
Năm xuất bản: 2005
Giá bán: 29.000 VNĐ

Cơ sở địa chất, cơ học đất và nền móng công trình

Tác giả: Nguyễn Uyên
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 680
Năm xuất bản: 2004
Giá bán: 90.000 VNĐ

Cơ học đất

Tác giả: Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Huy Phương
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 182
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 28.000 VNĐ

Đất xây dựng - Phương pháp xác định mô đun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng

Tác giả: TCXDVN
Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm
Số trang: 20
Năm xuất bản: 2003
Giá bán: 7.000 VNĐ

khoáng vật và thạch học công trình

Tác giả: Trần Thanh Giám
Khổ sách: 19 x 26,5 cm
Số trang: 204
Năm xuất bản: 2001
Giá bán: 28.000 VNĐ

Địa kỹ thuật thực hành

Tác giả: Trần Thanh Giám-ĐHXDHN
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 162
Năm xuất bản: 1997
Giá bán: 12.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả