Sách được phát hành gần đây

Xem tất cả

Giáo trình sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm

Tác giả: T.s Trần Tuấn Minh - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19x27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 86.000 VNĐ

Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học

Tác giả: Gs.TSKH Nguyễn Minh Tuyển, Ts. Nguyễn Trường Giang - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 125.000 VNĐ

Giáo trình lưới điện phân phối

Tác giả: Doãn Văn Đông (CB), Huỳnh Bá Minh - ĐH SPKT Đà Nẵng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 255
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 138.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả: Pgs. Ts Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 390
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 200.000 VNĐ

Giáo trình cơ học đất, nền và móng

Tác giả: Phan Huy Đông (CB) Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân - ĐH Xây dựng HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 202
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 112.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả: Phạm Anh Đức (CB), Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Thị Minh Trúc, Trương Quỳnh Châu - ĐH Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 85.000 VNĐ

Sách sắp ra mắt

Xem tất cả

Giáo trình sửa chữa, cải tạo, khôi phục công trình ngầm

Tác giả: T.s Trần Tuấn Minh - ĐH Mỏ Địa chất
Khổ sách: 19x27
Số trang: 152
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 86.000 VNĐ

Giáo trình cơ sở công nghệ hóa học

Tác giả: Gs.TSKH Nguyễn Minh Tuyển, Ts. Nguyễn Trường Giang - ĐH Xây dựng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 125.000 VNĐ

Giáo trình lưới điện phân phối

Tác giả: Doãn Văn Đông (CB), Huỳnh Bá Minh - ĐH SPKT Đà Nẵng
Khổ sách: 17x24
Số trang: 255
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 138.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả: Pgs. Ts Bùi Mạnh Hùng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 390
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 200.000 VNĐ

Giáo trình cơ học đất, nền và móng

Tác giả: Phan Huy Đông (CB) Đỗ Thị Thu Hiền, Phan Hồng Quân - ĐH Xây dựng HN
Khổ sách: 19x27
Số trang: 202
Năm xuất bản: 2019
Giá bán: 112.000 VNĐ

Giáo trình kinh tế xây dựng

Tác giả: Phạm Anh Đức (CB), Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Thị Minh Trúc, Trương Quỳnh Châu - ĐH Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng
Khổ sách: 19x27
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2018
Giá bán: 85.000 VNĐ